|

Τον κύκλο κλείνει η βασίλισσα του τόπου η λίμνη Τριχωνίδα!

Είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της χώρας με επιφάνεια 95.8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Τριχωνίδα έχει τεράστια αισθητική και οικολογική αξία και ανήκει στις περιοχές NATURA 2000.

Comments are closed.

Close Search Window