ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ ΜΕΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ ΜΕΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  5.100.000,00 Ευρώ με τον ΦΠΑ

Με την συγχρηματοδότηση Ελλάδας & Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΕΠΑΠ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη του έργου αφορά την κατασκευή νέου διώροφου κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας και διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας .

Comments are closed.

Close Search Window