09/07/2019 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  BAA ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 50.000,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή

  Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι  η εφαρμογή ενός συστήματος για τη μείωση δαπανών του Δήμου που σχετίζονται με πόρους όπως τα καύσιμα, τις υπερωρίες, τον ανεφοδιασμό, τις συντηρήσεις των οχημάτων, τα δρομολόγια των οχημάτων του δήμου και την βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Γενικότερα περιλαμβάνονται  λειτουργίες σχετικές με:

1) Διαχείριση και παρακολούθηση στόλου οχημάτων με έμφαση στην μείωση του κόστους λειτουργίας του και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, εξασφαλίζοντας την βέλτιστη εκμετάλλευση του συνόλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Το σύστημα θα παρέχει δυνατότητες καταγραφής και βελτιστοποίησης  των καθημερινών μετακινήσεων και εργασιών των οχημάτων περισυλλογής απορριμμάτων, αλλά και διάφορων άλλων εργασιών των δημοτικών οχημάτων. Θα παρατηρεί παραμέτρους όπως: online καταγραφή διαδρομών σε πραγματικό χρόνο, υπέρβαση ταχύτητας, είσοδος – έξοδος από επιλεγμένες περιοχές κ.λπ.

2) Έλεγχο εφοδιασμού κατανάλωσης καυσίμων και παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων από πρατήρια. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η ανάγκη λεπτομερούς καταγραφής του ανεφοδιασμού των οχημάτων και της ασύρματης μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο εν κινήσει του οχήματος (με κατάλληλο αισθητήρα μέτρησης ροής), καθώς και η ανάγκη μέτρησης στάθμης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο επιβεβαιώνοντας τον αριθμό λίτρων καυσίμων που προμηθεύεται κάθε όχημα σε σχέση με την τιμή του λίτρου και το συνολικό κόστος ανεφοδιασμού

Στόχοι Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων  εξασφαλίζεται η βέλτιστη διαχείριση και εξοικονόμηση πόρων, διαφάνεια.
Ενημερωτικό υλικό
Αποτελέσματα

Φωτογραφίες


 

 

09/07/2019 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS BAA ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 30.000,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή   Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι   η μετάβαση, του υφιστάμενου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Δήμου Αγρινίου, σε λειτουργία και υποστήριξη, από λογισμικά ελεύθερα (δωρεάν) ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) , η επικαιροποίηση των παλαιών δεδομένων, η επέκταση του συστήματος στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου με την εισαγωγή νέων γεωχωρικών δεδομένων και η δημιουργία διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και σε τρίτα συστήματα πληροφοριών.
Στόχοι Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων    είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχανικά αναγνώσιμα σύνολα δεδομένων (datasets) με την παροχή ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διαθεσιμότητας των δεδομένων και των πληροφοριών του Δήμου Αγρινίου, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τρίτα συστήματα.
Ενημερωτικό υλικό
Αποτελέσματα

Φωτογραφίες


24/01/2019 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΛΕΟΥΣΑ» ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 2.155.000,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή

   Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι  η κατασκευή μιας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) – οικοτροφείων του Εργαστηριού Παναγία Ελεούσα στο Αγρίνιο.

Η  ΣΥΔ  θα περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο. Το υπόγειο θα είναι εμβαδού 162,69μ2 και θα περιλαμβάνει λεβητοστάσιο, τρεις επιμέρους αποθήκες, ιματιοθήκη-πλυντήριο-στεγνωτήριο, εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας με τον ισόγειο όροφο, ανελκυστήρα και μηχανοστάσιο. Επίσης, θα υφίσταται και εξωτερική σκάλα για την πρόσβαση από το υπόγειο προς τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Το ισόγειο θα είναι εμβαδού 237,11 μ2 (εκ των οποίων τα 225,12 μ2 εντός δόμησης) και θα περιλαμβάνει χώρο εισόδου – υποδοχής, τραπεζαρία, κουζίνα, γραφείο με WC, κοιτώνα με τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α., ιματιοθήκη-πλυντήριο-στεγνωτήριο, δύο WC, ανελκυστήρα και εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με το υπόγειο και τον Α’όροφο του κτιρίου. Επιπρόσθετα, θα υφίσταται και εξωτερική σκάλα για την άνοδο στον Α’ όροφο της οικοδομής. Για την είσοδο στο κτίριο θα υφίσταται και ειδική ράμπα για Α.Μ.Ε.Α. με πλατύσκαλο, πλάτους 1,30 μ. και κλίσης 5%. Ο Α’ όροφος θα είναι εμβαδού 219,75 μ και θα περιλαμβάνει τέσσερις κοιτώνες με τα λουτρά τους, έναν κοιτώνα με τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α, έναν κοιτώνα οικονόμου με το λουτρό του, ένα κοινόχρηστο WC, ανελκυστήρα, εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με τον ισόγειο όροφο, καθώς και εξωτερική σκάλα για άμεση πρόσβαση από τον Α’ όροφο του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο αυτού. Ο περιβάλλων χώρος του αγροτεμαχίου θα διαμορφωθεί με πλακοστρώσεις με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 40Χ40 περιμετρικά του προς ανέγερση κτιρίου  Σ.Υ.Δ., ενώ οι διάδρομοι κίνησης μεταξύ των επιμέρους κτιρίων θα διαμορφωθούν με σταμπωτό δάπεδο επάνω σε  υπόστρωμα αποτελούμενο από υπόβαση 10cm της ΠΤΠ150 και βάση 10cm της ΠΤΠ155 Επίσης περιμετρικά του οικοπέδου θα κατασκευασθούν τοιχεία περίφραξης και θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα απλού σχεδίου. Στον ακάλυπτο χώρο θα γίνει φύτευση δέντρων, χλοοτάπητα και θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμό για την άρδευσή τους.

Επίσης θα κατασκευασθεί υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ με επίστρωση ειδικού ελαστομερές υλικό .

Η πράξη περιλαμβάνεται επίσης :

·          την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την άρτια λειτουργία της Σ.Υ.Δ.,

·          την προμήθεια ενός οχήματος λεωφορείου για τις μετακινήσεις των ατόμων που θα φιλοξενούνται στην Σ.Υ.Δ.

·          το κόστος συνδέσεων Ο.Κ.Ω και ελεγκτών δόμησης -ενεργειακών επιθεωρητών.

Στόχοι Η ΣΥΔ-Οικοτροφείο θα συμβάλλει στην αποφυγή περιπτώσεων περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της διαβίωσης των ενηλίκων με Ν.Υ., στην προοπτική μακράς διάρκειας και δια βίου παραμονής.
Ενημερωτικό υλικό
Αποτελέσματα

Φωτογραφίες


 

22/04/2019 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 500.000,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή    Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι  η  προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντας το σε κάποιο από τα εγκατεστημένα σημεία στάθμευσης. Παράλληλα θα περιλαμβάνονται και ποδήλατα που μπορούν να εξυπηρετήσουν πολίτες με κινητικές δυσκολίες ώστε να παρέχεται ίση πρόσβαση σε όλους. Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε ειδικές κατασκευές – σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισης τους (Docking Station). Ο Δήμος Αγρινίου με την εν λόγω πράξη θα προμηθευτεί και  θα τοποθετήσει εννέα (9) σταθμούς ποδηλάτων εκ των οποίων οι 2 θα διαθέτουν 1 βάση για ποδήλατα ΑμεΑ,  Ογδόντα Ένα (81) Ηλεκτρικά ποδήλατα & Δύο (2) Ηλεκτρικά ποδήλατα Αμεα σε κοινόχρηστους Χώρους που καλύπτουν όλο το εύρος του πολεοδομικού ιστού του Δήμου. Οι θέσεις των Σταθμών είναι: Ο.Τ. 274(Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία), οδός Πολυζωίδη (Δικαστήρια), Ο.Τ. 118 Άγιος Κων/νος, Κ.Χ. 22Γ (έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου), Κ.Χ.1040 οδός Γούναρη, Κ.Χ. 81Β Πλατεία Άρη Βελουχιώτη, πεζόδρομος στο Ο.Τ. 113Α (συμβολή των οδών Γρίβα και Παναγοπούλου), εντός του Δημοτικού χώρου  Στάθμευσης (Parking) στην πλατεία Δημάδη, στον περιβάλλοντα χώρο του Πανεπιστημίου επί της οδού Σεφέρη. Το σύστημα θα περιλαμβάνει ακόμη: 92 Ηλεκτρονικές βάσεις ασφάλισης των παραπάνω ποδηλάτων κατανεμημένες στους  9 σταθμούς,9 Σταθμούς φόρτισης (Docking Station) με στέγαστρα που έχουν αυτόνομες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, 8 Συστήματα Wi-Fi spot για την εξυπηρέτηση των πολιτών, 5 Συστήματα Info-Kiosk για την πληροφόρηση των πολιτών και λογισμικό διαχείρισης του όλου συστήματος.
Στόχοι Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων ,το σύστημα  θα παρέχει την δυνατότητα της οικονομικής και οικολογικής μετακίνησης  θα προσφέρει στους πολίτες ένα σύγχρονο εργαλείο που θα συμβάλει στην μείωση των ρύπων και του θορύβου εντός πόλης, στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, στον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος και του θορύβου..
Ενημερωτικό υλικό
Αποτελέσματα

Φωτογραφίες


Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Αγρινίου

27/04/2016   ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Τίτλος «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Αγρινίου»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 600.120,00€ 
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
Περιγραφή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα, για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν. Οι Ξενώνες Φιλοξενίας αναπτύχθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009-2013», το οποίο αποτέλεσε το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και το οποίο ενσωματώθηκε το 2010 στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας αποτελεί υπηρεσίες πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας. Στόχος του Ξενώνα είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά  Κέντρα.

 


Ενημερωτικό υλικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα
Φωτογραφίες

 

Κατασκευή νέου διωρόφου κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας & διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπόγειου και θεραπευτικής πισίνας

12-05-2016 Ένταξη πράξης

Τίτλος Κατασκευή νέου διωρόφου κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας & διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπόγειου και θεραπευτικής πισίνας
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 343.797,68€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο για την μεταστέγαση και διεύρυνση των υπηρεσιών της ως Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης και για την δημιουργία Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) εμβαδού 1216,50μ2, με υπόγειο και υπαίθρια θεραπευτική πισίνα 34,90μ² στο νότιο- ανατολικό τμήμα του ακαλύπτου χώρου. Το ισόγειο έχει επιφάνεια 640,75μ2 και ο όροφος 575,75μ2.
Το κτίριο έχει διαμορφωθεί σε 2 πτέρυγες κάθετες μεταξύ τους σε σχήμα «Γ». Το υπόγειο περιλαμβάνει μηχανολογικούς χώρους και 30 θέσεις στάθμευσης (εκ των οποίων οι 5 πληρούν τις προδιαγραφές για ΑμεΑ). Στο επίπεδο του ισογείου, στην ανατολική γωνία, λόγω της κλίσης του εδάφους έχει δημιουργηθεί ένας υπόγειος χώρος, εμβαδού 97,69μ². Στους 2 ορόφους υπάρχουν όλοι οι χώροι θεραπείας, εργαστήρια, γραφεία κλπ που απαιτούνται.
Στο ισόγειο προβλέπονται οι χώροι του Κέντρου Διημέρευσης για να είναι δυνατή η άμεση χρήση του αύλιου χώρου από τα παιδιά στην καθημερινή τους διαμονή.
Στον όροφο προβλέπονται οι χώροι του Κέντρου Αποκατάστασης. Η κατακόρυφη επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω 2 κλιμακοστασίων και 2 ανελκυστήρων κατάλληλων για ΑμεΑ.

Στόχοι Βελτίωση της ημερήσιας αποκατάστασης-αποθεραπείας ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου

 

06/10/2016              ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Τίτλος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 483.840,00€ 
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
Περιγραφή Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ειδικότερα, για τη

δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την

εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και

αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Αγρινίου προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας.

Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά

προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Αγρινίου.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγρινίου το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες

υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Στόχοι Το Κέντρο Κοινότητας στοχεύει στην εξυπηρέτηση του γενικού πληθυσμού του Δήμου Αγρινίου . Ειδικότερα στοχεύει στην εξυπηρέτηση των ομάδων του Δήμου που έχουν δυσκολία, κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης, πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά, σε άτομα που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, στις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και βλέπουν μέρα με τη μέρα το επίπεδο διαβίωσής τους να φθίνει. Η δράση του Κέντρου κοινότητας θα απευθύνεται και σε ειδικότερες ομάδες στόχου του Δήμου που βιώνουν φαινόμενα απόλυτης φτώχειας  πληθυσμό Ρομά με τη λειτουργία του «κέντρου στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων»
Μέσα από τη δράση του το κέντρο κοινότητας στοχεύει να εξασφαλίσει!:
Πρόσβαση στην πληροφόρηση όλων των κατοίκων, αλλά και εκείνων των ομάδων που διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και η επικοινωνία των μελών τους με το στελεχιακό δυναμικό των ΚΚ θα τους οδηγήσει πιο κοντά στις υπηρεσίες που έχουν σχεδιασθεί και χρηματοδοτούνται, για την αντιμετώπιση των καθημερινών τους προβλημάτων
Στήριξη στις διαδικασίες πρόσβασης – ένταξης, σε Παρεχόμενες Υπηρεσίες, Κοινωνικά αγαθά και προγράμματα, που υφίστανται, αλλά συχνά λόγω σύνθετων διαδικασιών ή λόγω έλλειψης δεξιοτήτων από τους δυνητικά ωφελούμενους δεν διασφαλίζεται η προσπελασιμότητά τους.
Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, των παραγωγικών φορέων, των ίδιων των ωφελούμενων, καταπολέμηση στερεοτύπων, ενίσχυση της συμμετοχής των κατοίκων του Δήμου σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.
Συντονισμός – διασύνδεση φορέων και υπηρεσιών – ενίσχυση αποτελεσματικότητας σχεδιασμού, που θα επιτευχθεί από την δυνατότητα οριζόντιας παρέμβασης των κέντρων σε όλα τα εμπλεκόμενα επίπεδα και τους φορείς που αναπτύσσουν δράσεις και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, και στερούνται συχνά πληροφόρησης του πως και με ποιες ενέργειες παρεμβαίνει ένας άλλος συναφής φορέας ή οργανισμός, αλλά και ποια είναι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των δράσεων και ποια η ανταπόκριση των ωφελουμένων. Με αυτό τον τρόπο τα ΚΚ, θα είναι «ο επίσημος μηχανισμός ανάδρασης» προς την πολιτεία και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό χώροΑρμοδιότητα του «Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» είναι η προώθηση στην απασχόληση, η στήριξη των παιδιών και της οικογένειας, η ενδυνάμωση των γυναικών,  η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, η αστικοδημοτική τακτοποίηση καθώς και η κοινωνική προστασία των Ελλήνων Ρομά με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ένταξη

Ενημερωτικό υλικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες


 

Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή

συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Αγρινίου

31/10/2016 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Τίτλος «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 416.520,00€ 
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
Περιγραφή Η πράξη  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο   Δήμου Αγρινίου» αφορά εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η εν λόγω Δομή. Σημειώνεται ότι η πράξη είναι συμβατή με τη Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς με και την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην πράξη αυτή εντάσσονται οι παρακάτω δομές:
1.ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Η δομή αυτή θα περιλαμβάνει:
1.Κοινωνικό Παντοπωλείο
2.Δομή Παροχής Συσσιτίου
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο  διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη,
•Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα,  είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα,
•είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λ.π. καινούρια ή «δεύτερο χέρι»
•Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd – dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού
Η δομή Παροχής Συσσιτίων αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Η παρασκευή και παροχή συσσιτίων πραγματοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Το Κοινωνικό Φαρμακείο  παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.
Όλες οι δομές λειτουργούν  με σταθερό ωράριο και με το απαιτούμενο προσωπικό. 

Στόχοι •η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
•Ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού ώστε να συνδράμει στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς κατηγορίες του κοινωνικού ιστού της πόλης μας.
•Ενεργοποίηση /κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των σχετικών /οργανισμών στήριξης (όπως επίσης των εμπλεκόμενων επαγγελματιών) για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
•Η αποτελεσματική και πολύ-επίπεδη δικτύωση των υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενημερωτικό υλικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες


 

Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου

Ανέγερση μιας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – oικοτροφείων του εργαστηρίου ‘Παναγία Ελεούσα’ στο ΑγρίνιοΤίτλος«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ   (ΣΥΔ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ“ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ»Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση τεσσάρων (4) πράξεων της ΒΑΑ Δήμου ΑγρινίουΔράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας ΒΑΑ Δήμου ΑγρινίουΛειτουργική αναβάθμιση Επιχειρηματικού Κέντρου στην νοτιοανατολική είσοδο πόλης ΑγρινίουΕκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας

23/11/2016 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ     (ΣΥΔ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

“ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ»

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 1.944.565,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Η Σ.Υ.Δ. θα περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο. Το υπόγειο θα είναι εμβαδού 162,69 μ2 και θα περιλαμβάνει λεβητοστάσιο, τρεις επιμέρους αποθήκες, ιματιοθήκη-πλυντήριο-στεγνωτήριο, εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας με τον ισόγειο όροφο, ανελκυστήρα καιμηχανοστάσιο. Επίσης, θα υφίσταται και εξωτερική σκάλα για την πρόσβαση από το υπόγειο προς τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

Το ισόγειο θα είναι εμβαδού 237,11 μ2 (εκ των οποίων τα 225,12 μ2 εντός δόμησης) και θα περιλαμβάνει χώρο εισόδου –υποδοχής, τραπεζαρία, κουζίνα, γραφείο με WC, κοιτώνα με τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α., ιματιοθήκη-πλυντήριο-στεγνωτήριο, δύο WC,

ανελκυστήρα και εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με το υπόγειο και τον Α’ όροφο του κτιρίου. Επιπρόσθετα, θα υφίσταται και εξωτερική σκάλα για την άνοδο στον Α’ όροφο της οικοδομής. Για την είσοδο στο κτίριο θα υφίσταται και ειδική ράμπα για Α.Μ.Ε.Α. με πλατύσκαλο, πλάτους 1,30 μ. και κλίσης 5%.

Ο Α’ όροφος θα είναι εμβαδού 219,75 μ και θα περιλαμβάνει τέσσερις κοιτώνες με τα λουτρά τους, έναν κοιτώνα με τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α, έναν κοιτώνα οικονόμου με το λουτρό του, ένα κοινόχρηστο WC, ανελκυστήρα, εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με τον ισόγειο

όροφο, καθώς και εξωτερική σκάλα για άμεση πρόσβαση από τον Α’ όροφο του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο αυτού.

Ο περιβάλλων χώρος του αγροτεμαχίου θα είναι διαμορφωμένος με πλακοστρώσεις με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 40Χ40 περιμετρικά του προς ανέγερση κτιρίου Σ.Υ.Δ., ενώ οι διάδρομοι κίνησης μεταξύ των επιμέρους κτιρίων θα διαμορφωθούν με σταμπωτό δάπεδο επάνω σε υπόστρωμα αποτελούμενο απο υπόβαση 10cm της ΠΤΠ150 και βάση 10cm της ΠΤΠ155 Επίσης περιμετρικά του οικοπέδου θα κατασκευασθούν  τοιχεία περίφραξης και θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα απλού σχεδίου. Στον ακάλυπτο χώρο θα γίνει φύτευση δέντρων, χλοοτάπητα και θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμό για την άρδευσή τους.

Στόχοι Η εκπαίδευση μέσω της υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – Οικοτροφείου ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη.
Ενημερωτικό υλικό  

 

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες

31/10/2016 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Τίτλος «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 631.800,00€ 
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Περιγραφή Η πράξη «Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου» στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και

αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη για την διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη.

Σημειώνεται ότι η πράξη είναι συμβατή με τη Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ)

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Στόχοι • η παροχή βασικών αγαθών, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων, και

• η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

• η κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων.

• Ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού ώστε να συνδράμει στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες

και ευπαθείς κατηγορίες του κοινωνικού ιστού της πόλης μας.

• Ενεργοποίηση /κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των σχετικών /οργανισμών στήριξης (όπως επίσης των εμπλεκόμενων

επαγγελματιών) για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

• Η αποτελεσματική και πολύ-επίπεδη δικτύωση των υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Ενημερωτικό Υλικό  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/11/2016 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ     (ΣΥΔ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

“ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ»

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 1.944.565,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Η Σ.Υ.Δ. θα περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο. Το υπόγειο θα είναι εμβαδού 162,69 μ2 και θα περιλαμβάνει λεβητοστάσιο, τρεις επιμέρους αποθήκες, ιματιοθήκη-πλυντήριο-στεγνωτήριο, εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας με τον ισόγειο όροφο, ανελκυστήρα καιμηχανοστάσιο. Επίσης, θα υφίσταται και εξωτερική σκάλα για την πρόσβαση από το υπόγειο προς τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

Το ισόγειο θα είναι εμβαδού 237,11 μ2 (εκ των οποίων τα 225,12 μ2 εντός δόμησης) και θα περιλαμβάνει χώρο εισόδου –υποδοχής, τραπεζαρία, κουζίνα, γραφείο με WC, κοιτώνα με τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α., ιματιοθήκη-πλυντήριο-στεγνωτήριο, δύο WC,

ανελκυστήρα και εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με το υπόγειο και τον Α’ όροφο του κτιρίου. Επιπρόσθετα, θα υφίσταται και εξωτερική σκάλα για την άνοδο στον Α’ όροφο της οικοδομής. Για την είσοδο στο κτίριο θα υφίσταται και ειδική ράμπα για Α.Μ.Ε.Α. με πλατύσκαλο, πλάτους 1,30 μ. και κλίσης 5%.

Ο Α’ όροφος θα είναι εμβαδού 219,75 μ και θα περιλαμβάνει τέσσερις κοιτώνες με τα λουτρά τους, έναν κοιτώνα με τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α, έναν κοιτώνα οικονόμου με το λουτρό του, ένα κοινόχρηστο WC, ανελκυστήρα, εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με τον ισόγειο

όροφο, καθώς και εξωτερική σκάλα για άμεση πρόσβαση από τον Α’ όροφο του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο αυτού.

Ο περιβάλλων χώρος του αγροτεμαχίου θα είναι διαμορφωμένος με πλακοστρώσεις με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 40Χ40 περιμετρικά του προς ανέγερση κτιρίου Σ.Υ.Δ., ενώ οι διάδρομοι κίνησης μεταξύ των επιμέρους κτιρίων θα διαμορφωθούν με σταμπωτό δάπεδο επάνω σε υπόστρωμα αποτελούμενο απο υπόβαση 10cm της ΠΤΠ150 και βάση 10cm της ΠΤΠ155 Επίσης περιμετρικά του οικοπέδου θα κατασκευασθούν  τοιχεία περίφραξης και θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα απλού σχεδίου. Στον ακάλυπτο χώρο θα γίνει φύτευση δέντρων, χλοοτάπητα και θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμό για την άρδευσή τους.

Στόχοι Η εκπαίδευση μέσω της υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – Οικοτροφείου ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη.
Ενημερωτικό υλικό
Αποτελέσματα

Φωτογραφίες

 

 

 

14/07/2017 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Τίτλος «Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση τεσσάρων (4) πράξεων της

ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου»

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 60.000,00€ 
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Περιγραφή Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι η συνδρομή Εμπειρογνώμονα – ερευνητή στις Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου στον σχεδιασμό, προετοιμασία και ωρίμανση συγκεκριμένων Πράξεων της Στρατηγικής ΒΑΑ,. Λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό αντικείμενο των πράξεων και την διαφορετική τεχνογνωσία που απαιτείται για την ωρίμανση αυτών , το εν λόγω έργο θα περιλαμβάνει δύο υποέργα:

Υποέργο 1:Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση των πράξεων Π1.1, Π1,2 και Π1,3 της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου .

Υποέργο 2: Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση της πράξης Π1.4 της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου όπου :

• Πράξη Π1.1: Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων της πόλης

• Πράξη Π1.2: Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης

• Πράξη Π1.3: Ενίσχυση αστικού πρασίνου & αστικού εξοπλισμού

Στόχοι Με την ολοκλήρωση των δύο υποέργων και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων  εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ωριμότητα για την υποβολή προς χρηματοδότηση των σχετικών τεσσάρων πράξεων της ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου στη σχετική πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας.
17/08/2017 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Τίτλος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 20.000,00€ 
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Σκοπός της παρούσας Πράξης είναι η υλοποίηση του Σχεδίου Δημοσιότητας του Δήμου Πατρέων για το Σχέδιο Στρατηγικής για τη ΒΑΑ

του Δήμου Αγρινίου.

Στην διαμόρφωση του Σχεδίου έχουν ληφθεί υπόψη ότι για την επιτυχημένη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ΒΑΑ απαραίτητες

προϋποθέσεις είναι:

• η εκτενής δημοσιότητά του,η οποία συμβάλλει στην ανάδειξη του ενεργού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και την προβολή της προστιθέμενης αξίας της

κοινοτικής συμμετοχής .

• η πληροφόρηση των πολιτών για τις παρεμβάσεις του στρατηγικού σχεδίου ΒΑΑ με έμφαση στις επιμέρους ενέργειές του και τη φύση

τους,

• η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του στρατηγικού σχεδίου από την κοινή γνώμη και

• η διασφάλιση της διαφάνειας, όσον αφορά την υλοποίηση των σχεδίων.

Κατά την υλοποίηση της Πράξης θα ληφθούν υπόψην οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ο οποίος αναφέρεται στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και στη δημοσιότητα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιό της καθώς και οι υποχρεώσεις πληροφόρησης για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Δήμος Αγρινίου.

Στόχοι Αξιοποιώντας το σύνολο των  μέσων (φυλλάδια, μπάνερ, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτς, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες)  επιτυγχάνουμε τη μέγιστη δημοσιότητα του προγράμματος έχοντας ως στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των  κατοίκων των περιοχών όπου θα γίνουν οι αστικές παρεμβάσεις.  Η προβολή του προγράμματος θα στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για την πρόσκαιρη όχληση κατά την διάρκεια πραγματοποίησης των έργων και κυρίως για το αποτέλεσμα που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωσή τους στη βελτίωση της εικόνας της πόλης αλλά και στην  αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.
03/10/2017 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Τίτλος «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

  ΣΤΗΝ  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 4.800.000,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η αναβάθμιση της νοτιοανατολικής εισόδου της πόλεως Αγρινίου με κατασκευή νέων και ανακατασκευή υπαρχουσών οδών στο Δ.Δ. Αγρινίου και συγκεκριμένα βρίσκεται:

Α) Ανατολικά της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αντιρρίου, (οδ. Μ. Κατράκη έως την οδ. Αγ. Ιωάννη Ρηγανά).

Β) Νότια της Εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων (νέος υπεραστικός σταθμός του ΚΤΕΛ Ν. Αιτωλ/νίας, Μουσικό Σχολείο Αγρινίου έως την οδό Αναπαύσεως).

Στόχοι Με την υλοποίηση της Πράξης μετά την ανακατασκευή των οδών και των κόμβων της περιοχής παρέμβασης, των προσβάσεων για τα ΑμΕΑ, της αναβάθμισης των δικτύων υποδομών, της εκτεταμένης φύτευσης πρασίνου κλπ. βελτιώνονται οι βιώσιμες μεταφορές της περιοχής παρέμβασης, επιτυγχάνεται η άρση εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων (07), ενισχύεται η περιφερειακή κινητικότητα (7.γ.1), ενισχύεται η επενδυτική προτεραιότητα μέσω σύνδεσης δευτερευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ (7b) και βελτιώνεται η προσβασιμότητα σε αστικά κέντρα και σε σημεία γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (7.β.1)
20/12/2017 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Τίτλος «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 1.200.000,00€ 
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή δικτύου νέων αγωγών αστικών λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας

Αγρινίου. Το νέο δίκτυο θα είναι χωριστικό, θα εκσυγχρονίσει και θα συμπληρώσει το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης που υπάρχει στην εν λόγω περιοχή, θα δώσει λύση στα προβλήματα αποχέτευσης και θα αναβαθμίσει το επίπεδο ζωής των κατοίκων, που μέχρι σήμερα σε

πολλές νεόδμητες οικοδομές της περιοχής η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε ιδιωτικούς απορροφητικούς βόθρους άγνωστων

κατασκευαστικών και λειτουργικών προδιαγραφών, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την αισθητική των κατοίκων.

Στόχοι Tα έργα αποχέτευσης  έχουν ως στόχο την κάλυψη  των αναγκών της πόλης από ένα εκτεταμένο και σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον και συγχρόνως διασφαλίζει άριστες υγειονολογικές συνθήκες για τους κατοίκους λόγω της ασφαλούς συλλογής και της επεξεργασίας των λυμάτων μέσω εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, οπότε η συγκεκριμένη πράξη  θα συμβάλει στην διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

 

Comments are closed.

Close Search Window