9/07/2019 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός

170.000,00 €

Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή

Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης αφορά σύστημα για την παρόδια στάθμευση των οχημάτων, καταναλώνοντας τον ελάχιστο χρόνο για την εύρεση μιας θέσης από τους χρήστες, και εξασφαλίζοντας στο μέτρο του δυνατού ελεύθερη θέση στάθμευσης αλλά και στην αποτροπή στάθμευσης σε θέσεις που δημιουργούν κυκλοφοριακό πρόβλημα. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν διάφορα συστήματα όπως ηλεκτρονικές πινακίδες που θα πληροφορούν τους οδηγούς για το φόρτο κίνησης των οχημάτων στους δρόμους και για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης.

Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα υλοποιηθεί με αισθητήρες που θα πληροφορούν αν οι θέσεις είναι κατειλημμένες ή όχι και ο έλεγχος από τη Δημοτική αστυνομία να γίνεται όσο το δυνατόν πιο άμεσα και εύκολα.

Θα πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο τόσο για την υπηρεσία διαχείρισης του όλου συστήματος, αλλά και για τους οδηγούς, από το οποίο θα μπορεί η υπηρεσία διαχείρισης να ελέγχει το σύστημα και την καλύτερη λειτουργία του καθώς και οι πολίτες να οδηγούνται πιο εύκολα σε κενές θέσεις στάθμευσης και να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, το σύστημα θα πρέπει να είναι ευέλικτο όσον αφορά τους τρόπους χρέωσης και πληρωμής.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων θα επιτευχθεί ένα βελτιωμένο σύστημα στάθμευσης για την διευκόλυνση των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης.

Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

16/09/2020 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ»

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός

6.250.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή

Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι η ανάπλαση του συνόλου των ζωνών απαλλοτρίωσης των διώρυγων ΔIX , ΔXII , ΔΧΙΙζ, ΔΧΙΙζ2,3 & ΔΧΙΙζ4 συνολικού μήκους 6.075,00 μ. στην περιοχή «Ρουπακιάς – Αγ. Ιωάννης Ρηγανάς» .

Με το εν λόγω έργο:

Ανακατασκευάζεται το δίκτυο κίνησης των οχημάτων που σήμερα είναι σε κακή κατάσταση δίχως εφαρμογή του πλήρους πλάτους

κίνησης με αποτέλεσμα την δυσχέρεια αμφίδρομης κίνησης.

Κατασκευάζεται δίκτυο κίνησης ποδηλάτων και πεζών εντός των ζωνών απαλλοτρίωσης το οποίο δεν έρχεται σε επαφή με την κίνηση

των οχημάτων. Ο διαχωρισμός ανάμεσα στην κίνηση των οχημάτων και στην κίνηση ποδηλάτων και πεζών γίνεται με φυσικό όριο τις

υπάρχουσες αρδευτικές διώρυγες.

Συνολικά θα κατασκευαστούν:

– δίκτυο κίνησης οχημάτων μήκους 6.075,00 μ,

– δίκτυο κίνησης ποδηλάτων μήκους 6.075,00 μ,

– δίκτυο κίνησης πεζών μήκους 4.250,00 μ

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων θα επιτευχθεί η απόδοση στους κατοίκους της πόλης ενός σύγχρονου και ασφαλούς δικτύου κίνησης πεζών , ποδηλάτων και οχημάτων.

Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

3/12/2018 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός

3.500.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή

Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι η ανέγερση του 7ου Γυμνασίου Αγρινίου.

Το οικόπεδο, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το έργο, βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως του Δ. Αγρινίου, στο Ο.Τ. Γ1066 και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις. Η επιφάνεια του οικόπεδου είναι 4050,32 μ2 και είναι επικλινές .Το αιτούμενο προς ανέγερση σχολείο (7ο γυμνάσιο) θα έχει κάλυψη 1584,88μ2 και δόμηση 2426,38 μ2. Το σχολείο θα περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο. Το υπόγειο θα είναι εμβαδού 558,45 μ2 και θα περιλαμβάνει λεβητοστάσιο, μηχανοστάσια αποθηκευτικό χώρο, εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας με τον ισόγειο όροφο και ανελκυστήρα. Επίσης, θα υφίσταται και εξωτερική σκάλα για την πρόσβαση από το υπόγειο προς τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.Το ισόγειο θα είναι εμβαδού 1255,09 μ2 και θα περιλαμβάνει χώρο εισόδου – υποδοχής, 3 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων , βιβλιοθήκη, γραφεία διδασκόντων WC διδασκόντων ,μαθητών/τριων , τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α., ιατρείο , κυλικείο στεγασμένο χώρο, ανελκυστήρα και εσωτερικές σκάλες επικοινωνίας με το υπόγειο και τον Α’ όροφο του κτιρίου. Επιπρόσθετα, θα υφίσταται και εξωτερική σκάλα και ράμπα για την άνοδο στον Α’ όροφο της οικοδομής. Για την είσοδο στο κτίριο θα υφίσταται και ειδικές ράμπες για Α.Μ.Ε.Α. με πλατύσκαλο, ελάχιστου πλάτους 1,30 μ. και κλίσης 5%.Ο Α’ όροφος θα είναι εμβαδού 1174,31 μ και θα περιλαμβάνει 13 αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων, WC, ανελκυστήρα, εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με τον ισόγειο όροφο, καθώς και εξωτερική σκάλα για άμεση πρόσβαση από τον Α’ όροφο του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο αυτού.Στο δώμα προβλέπονται οι απολήξεις κλιμακοστασίων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ και φυτεμένες επιφάνειες.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων θα επιτευχθεί η απόδοση στους μαθητές ενός σύγχρονου σχολείου.

Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

27/04/2021 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός

980.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή

Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο Δημαρχείο Αγρινίου, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, την μείωση του λειτουργικού κόστους και την βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν:

– Προσθήκη θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία

– Αντικατάσταση κουφωμάτων με σύγχρονα , ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα με πιστοποιημένες ιδιότητες

– Αντικατάσταση υαλοπινάκων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

– Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης -κλιματισμού.

– Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα LED υψηλής απόδοσης

– Eγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων (B(E)MS)

Οι παραπάνω δράσεις θα βελτιώσουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, θα εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες εσωτερικές συνθήκες εργασίας και παράλληλα θα μειώσουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας από τα συστήματα θέρμανσης και φωτισμού.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων θα επιτευχθεί η αναβάθμιση ενεργειακά του Δημαρχείου Αγρινίου.

Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

27/04/2021 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος

«Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας»

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός

638.480,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή

Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας , με στόχο την ενεργειακή

αναβάθμιση του κτιρίου, την μείωση του λειτουργικού κόστους και την βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών. Το έργο συνοπτικά

περιλαμβάνει:

Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος , όπου θα τοποθετηθεί εξωτερική η εσωτερική θερμομόνωση ανά

περίπτωση.

Αντικατάσταση των κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα και ενεργειακούς υαλοπίνακες.

Κατασκευή θερμομόνωσης της οροφής του κτιρίου.

Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα LED, υψηλότερης απόδοσης και μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης.

Βελτίωση Αερισμού με Εγκατάσταση μονάδων ανάκτησης θερμότητας.

Βελτίωση του συστήματος Θέρμανσης – Κλιματισμού.

Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (B(E)MS)

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων θα επιτευχθεί η αναβάθμιση ενεργειακά του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας .

Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

30/07/2021 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός

4.200.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή

To αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» περιλαμβάνει δύο τμήματα:

Το Τμήμα Ι αφορά στη μετατροπή διαφόρων οδών ή τμημάτων τους σε πεζόδρομους ή οδούς ήπιας κυκλοφορίας συνολικού μήκους 1.070 μ στο αστικό κέντρο Αγρινίου πέριξ της πλατείας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την υπ. Αρ. 243/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (έγκριση ΦΕΚ 1220/ τευχ. Β, 09-04-2020).Θα γίνει πλήρης ανακατασκευή με την καθαίρεση των υπαρχόντων υποδομών που είναι παλαιωμένες και με σημαντικά χρόνια προβλήματα είτε του οδοστρώματος είτε των υποδομών ύδρευσης αποχέτευσης, είτε του ηλεκτροφωτισμού.

Υψομετρικά οι πεζόδρομοι θα κατασκευαστούν στην στάθμη των υπαρχόντων πεζοδρομίων κι αυτό γιατί υπάρχει ήδη διαμορφωμένη κατάσταση από τα υπάρχοντα κτίρια. Δεν θα υπάρξουν μεγάλες εκσκαφές σε βάθος, πλην των εκσκαφών για την τυχόν αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης –

αποχέτευσης οι οποίες θα φτάσουν το μέσο βάθος των περίπου 2,00 μ. Σημειώνεται ότι τα υπάρχοντα διαμορφωμένα πεζοδρόμια των ανωτέρω τμημάτων δεν θα θιχτούν και η παρέμβαση θα γίνει εντός του καταστρώματος των οδών. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που υπάρχει τυχόν διάβρωση

των πλακών των πεζοδρομίων ή των πεζοδρομίων που χρήζουν πλήρους ανακατασκευής όπως πχ. αυτό της οδού Βότση. Αναλυτικότερα οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν αφορούν δημιουργία πεζοδρόμων, αντικατάσταση δικτύου υποδομών όπου απαιτείται, διευκόλυνση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, υπογειοποίηση κάδων, αντικατάσταση σήμανσης, εμπλουτισμός της

φύτευσης, αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού, τοποθέτηση νέου αστικού φωτισμού με λαμπτήρες

LED.

Το Τμήμα ΙΙ αφορά στην ανάπλαση της οδού Λορέντζου Μαβίλη από το ΟΤ 227 με τη δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή με την οδό Κυριαζή έως την Πλατεία Μελίνα Μερκούρη με τη δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Παπαφώτη, Καλλέργη, Δεληγιώργη και Δαγκλή, στην περιοχή του παλιού τρένου σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη (ΦΕΚ Β’ 09-12-2019 αρ. φύλλου 4497). Θα δημιουργηθεί ένας ήσυχος πολιτιστικός περίπατος κατά μήκος της οδού Μαβίλη με την μετατροπή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας μιας κατεύθυνσης, με φαρδιά πεζοδρόμια τα οποία θα ορίζουν ένα δρόμο πλάτους 3,80 μ επιστρωμένο με τεχνητό κυβόλιθο. Στη συμβολή των οδών Μαβίλη και Κυριαζή θα κατασκευαστεί κυκλικός κόμβος, τα βόρεια πεζοδρόμια της οδού Μαβίλη, μεταξύ των αποθηκών Παπαπέτρου και της οδού Κυριαζή, διαπλατύνονται και τοποθετούνται καθιστικά με φύτευση, μεταξύ των αποθηκών Παπαπέτρου και των σχολικών κτιρίων, η οδός Μαβίλη αποκτά μεγάλο πλάτος το οποίο επιτρέπει την δημιουργία εκτενέστερων χώρων πρασίνου, νερού και ανάπαυσης και τέλος στην συμβολή των οδικών αξόνων Καλλέργη – Δεληγιώργη και Παπαφώτη – Μαβίλη, στο ύψος της πλατείας Μελίνας Μερκούρη για την καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας θα κατασκευαστεί κυκλικός κόμβος σε αντικατάσταση του υφιστάμενου ισόπεδου σηματοδοτούμενου τετρασκελούς κόμβου.

 

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων θα είναι:

στο Τμήμα Ι η μετατροπή των παρακάτω οδών ή τμημάτων τους συνολικού μήκους 1.070 μ σεπεζόδρομους ή οδούς ήπιας κυκλοφορίας στο αστικό κέντρο Αγρινίου, σύμφωνα με την υπ. Αρ.243/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου και με την έγκριση ΦΕΚ 1220/ τευχ. Β,09-04-2020.

o Αναστασιάδη, από οδ. Βότση έως οδ. Π. Σούλου, συνολικού μήκους 140,00μ.

o Π. Σούλου, από οδ. Μπαϊμπά έως οδ. Παναγοπούλου, συνολικού μήκους 110,00 μ.

o Μπαϊμπά, από οδ. Π. Σούλου έως οδ. Κύπρου, συνολικού μήκους 100,00 μ.

o Βότση από οδ. Χαρ. Τρικούπη έως οδ. Αναστασιάδη, συνολικού μήκους 100,00 μ.

o Χρ. Σαλάκου & Ι. Σταΐκου, από οδ. Βότση έως οδ. Κύπρου, συνολικού μήκους 200,00 μ.

o Μανδηλαρά , συνολικού μήκους 120,00 μ.

o Ι. Σταΐκου από οδ. Κύπρου έως οδ. Γρίβα, συνολικού μήκους 50,00 μ.

o Αφων Παπαστράτου από οδ. Τσικνιά έως οδ. Δημοτσελίου, συνολικού μήκους 160,00 μ.

o Λουριώτου από οδ. Παπαστράτου έως & οδ. Καραπαπά, συνολικού μήκους 50,00 μ.

o Καραπαπά από οδ. Λουριώτου έως οδ. Δημοτσελίου, συνολικού μήκους 40,00 μ.

στο Τμήμα ΙΙ η ανάπλαση της οδού Λορέντζου Μαβίλη από το ΟΤ 227 με τη δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή με την οδό Κυριαζή, έως την Πλατεία Μελίνα Μερκούρη με τη δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Παπαφώτη, Καλλέργη, Δεληγιώργη και Δαγκλή, στην

περιοχή του παλιού τρένου σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη (ΦΕΚ Β’09-12-2019 αρ. φύλλου 4497).

Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

 

27/04/2021 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 11ου & 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ KΑI 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός

1.095.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή

Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι είναι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο σχολικό συγκρότημα του 11ου & 17ου Δημοτικού Σχολείου και του 11ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγρινίου με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, την μείωση του λειτουργικού κόστους και την βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν:

– Προσθήκη θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία

– Αντικατάσταση κουφωμάτων με σύγχρονα , ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα με πιστοποιημένες ιδιότητες

– Αντικατάσταση υαλοπινάκων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

– Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης -κλιματισμού.

– Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα LED υψηλής απόδοσης

– Eγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων (B(E)MS)

Οι παραπάνω δράσεις θα βελτιώσουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, θα εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες εσωτερικές

συνθήκες εργασίας και παράλληλα θα μειώσουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας από τα συστήματα

θέρμανσης και φωτισμού.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων θα επιτευχθεί η απόδοση στους μαθητές το αναβαθμισμένου ενεργειακά σχολικό συγκρότημα του 11ου & 17ου Δημοτικού Σχολείου και 11ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στη σχετική μελέτη οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις.

Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

 

08/08/2019 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός

291.400,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή

Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι δημιουργία ενός περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε θέματα που αφορούν

την παρακολούθηση του περιβάλλοντος με παράλληλη διάχυση της πληροφόρησης στο κοινό για την ενίσχυση της γνώσης και της συμμετοχής στην δημόσια ζωή και στις διαδικασίες συναπόφασης. Αυτό επιτυγχάνεται με: α) Την συστηματική ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα και την επιθυμητή κατάσταση του περιβάλλοντος μέσω προκαθορισμένων δεικτών παρακολούθησης και αποθετηρίου ανοικτών

δεδομένων και στοιχείων περιβαλλοντικής φύσης, β) Την δυναμική παρακολούθηση δεδομένων του περιβάλλοντος σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο μέσω αισθητήρων μέτρησης της ποιότητας του αέρα, ατμοσφαιρικής ρύπανσης , ποιοτικών παραμέτρων υδάτων για τις Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία ή άλλων δεικτών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική παρακολούθηση της ευρύτερης περιοχής μέσω

δορυφόρων, γ) την εξαγωγή δεικτών απόδοσης του Δήμου σε τομείς όπως το περιβάλλον, πράσινο, η καθαριότητα, η χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, η ασφάλεια, η δημόσια συγκοινωνία, η κοινωνική συνοχή, η εκπαίδευση και η υγεία και δ) Την συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων μέσω διεργασιών συμμετοχικού σχεδιασμού. Η πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι υποσυστήματα: 1.Σύστημα Παρακολούθησης

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 2.Σύστημα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων 3. Σύστημα Παρακολούθησης του περιβάλλοντος με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων σχεδόν πραγματικού χρόνου 4. Σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης με τη χρήση ποσοτικών δεικτών 5. Πύλη ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων, μελετών και στοιχείων. 6. Πλατφόρμα επικοινωνίας και συμμετοχικού χωρικού σχεδιασμού.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων θα είναι η παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αέριας ρύπανσης για φορητές συσκευές, στατιστικής ανάλυσης της διαχρονικής εξέλιξης της αέριας ρύπανσης, συλλογής και επεξεργασίας μετρήσεων ποιότητας υδάτων,

παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων, παρακολούθησης του περιβάλλοντος με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων σχεδόν πραγματικού χρόνου, αξιολόγησης της απόδοσης με τη χρήση ποσοτικών δεικτών KPIs, πύλη ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων, επικοινωνίας και συμμετοχικού χωρικού σχεδιασμού, πλατφόρμα περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου.

 

Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

8/08/2019 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός

420.186,40€

Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή

Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι ένα σύνολο δράσεων με στόχο την βελτίωση της επικοινωνία του δήμου με τους δημότες και επισκέπτες, μέσω της εγκατάστασης ηλεκτρονικών υποδομών σε χώρους του Δήμου Αγρινίου (κτίρια, εξωτερικοί χώροι. Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υποδομών σε χώρους του Δήμου Αγρινίου όπου παρέχονται υπηρεσίες συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, διαφόρων εκδηλώσεων (πολιτιστικών, παρουσιάσεων κ.λπ.) και εκπαίδευσης. Οι χώροι – αίθουσες χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου καθώς και από πολιτιστικούς και άλλους φορείς. Επίσης αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και υπηρεσιών πληροφόρησης των δημοτών – επισκεπτών σε περιοχές απομακρυσμένες (εκτός αστικού ιστού), και οθόνες-υπολογιστές πληροφόρησης. Επιπλέον καινοτόμα ηλιακά παγκάκια σε επιλεγμένα σημεία της πόλης του Αγρινίου.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων θα είναι το αναβαθμισμένο σύστημα πληροφόρησης των δημοτών και των επισκεπτών του Δήμου. Καθώς και οι αναβαθμισμένοι από εξοπλισμό χώροι – αίθουσες που παρέχονται υπηρεσίες και εκδηλώσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου και από πολιτιστικούς και άλλους φορείς.

Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

1

09/07/2019 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  BAA ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 50.000,00 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή   Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι  η εφαρμογή ενός συστήματος για τη μείωση δαπανών του Δήμου που σχετίζονται με πόρους όπως τα καύσιμα, τις υπερωρίες, τον ανεφοδιασμό, τις συντηρήσεις των οχημάτων, τα δρομολόγια των οχημάτων του δήμου και την βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Γενικότερα περιλαμβάνονται  λειτουργίες σχετικές με:

1) Διαχείριση και παρακολούθηση στόλου οχημάτων με έμφαση στην μείωση του κόστους λειτουργίας του και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, εξασφαλίζοντας την βέλτιστη εκμετάλλευση του συνόλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Το σύστημα θα παρέχει δυνατότητες καταγραφής και βελτιστοποίησης  των καθημερινών μετακινήσεων και εργασιών των οχημάτων περισυλλογής απορριμμάτων, αλλά και διάφορων άλλων εργασιών των δημοτικών οχημάτων. Θα παρατηρεί παραμέτρους όπως: online καταγραφή διαδρομών σε πραγματικό χρόνο, υπέρβαση ταχύτητας, είσοδος – έξοδος από επιλεγμένες περιοχές κ.λπ.

2) Έλεγχο εφοδιασμού κατανάλωσης καυσίμων και παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων από πρατήρια. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η ανάγκη λεπτομερούς καταγραφής του ανεφοδιασμού των οχημάτων και της ασύρματης μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο εν κινήσει του οχήματος (με κατάλληλο αισθητήρα μέτρησης ροής), καθώς και η ανάγκη μέτρησης στάθμης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο επιβεβαιώνοντας τον αριθμό λίτρων καυσίμων που προμηθεύεται κάθε όχημα σε σχέση με την τιμή του λίτρου και το συνολικό κόστος ανεφοδιασμού

Στόχοι Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων  εξασφαλίζεται η βέλτιστη διαχείριση και εξοικονόμηση πόρων, διαφάνεια.
Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

 

2

09/07/2019 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS BAA ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 30.000,00 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι η μετάβαση, του υφιστάμενου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Δήμου Αγρινίου, σε λειτουργία και υποστήριξη, από λογισμικά ελεύθερα (δωρεάν) ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) , η επικαιροποίηση των παλαιών δεδομένων, η επέκταση του συστήματος στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου με την εισαγωγή νέων γεωχωρικών δεδομένων και η δημιουργία διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και σε τρίτα συστήματα πληροφοριών.
Στόχοι Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχανικά αναγνώσιμα σύνολα δεδομένων (datasets) με την παροχή ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διαθεσιμότητας των δεδομένων και των πληροφοριών του Δήμου Αγρινίου, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τρίτα συστήματα.
Ενημερωτικό Υλικό https://gis.agrinio.gov.gr/
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

3

24/01/2019 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 2.155.000,00 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι  η κατασκευή μιας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) – οικοτροφείων του Εργαστηριού Παναγία Ελεούσα στο Αγρίνιο.

Η  ΣΥΔ  θα περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο. Το υπόγειο θα είναι εμβαδού 162,69μ2 και θα περιλαμβάνει λεβητοστάσιο, τρεις επιμέρους αποθήκες, ιματιοθήκη-πλυντήριο-στεγνωτήριο, εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας με τον ισόγειο όροφο, ανελκυστήρα και μηχανοστάσιο. Επίσης, θα υφίσταται και εξωτερική σκάλα για την πρόσβαση από το υπόγειο προς τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Το ισόγειο θα είναι εμβαδού 237,11 μ2 (εκ των οποίων τα 225,12 μ2 εντός δόμησης) και θα περιλαμβάνει χώρο εισόδου – υποδοχής, τραπεζαρία, κουζίνα, γραφείο με WC, κοιτώνα με τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α., ιματιοθήκη-πλυντήριο-στεγνωτήριο, δύο WC, ανελκυστήρα και εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με το υπόγειο και τον Α’όροφο του κτιρίου. Επιπρόσθετα, θα υφίσταται και εξωτερική σκάλα για την άνοδο στον Α’ όροφο της οικοδομής. Για την είσοδο στο κτίριο θα υφίσταται και ειδική ράμπα για Α.Μ.Ε.Α. με πλατύσκαλο, πλάτους 1,30 μ. και κλίσης 5%. Ο Α’ όροφος θα είναι εμβαδού 219,75 μ και θα περιλαμβάνει τέσσερις κοιτώνες με τα λουτρά τους, έναν κοιτώνα με τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α, έναν κοιτώνα οικονόμου με το λουτρό του, ένα κοινόχρηστο WC, ανελκυστήρα, εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με τον ισόγειο όροφο, καθώς και εξωτερική σκάλα για άμεση πρόσβαση από τον Α’ όροφο του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο αυτού. Ο περιβάλλων χώρος του αγροτεμαχίου θα διαμορφωθεί με πλακοστρώσεις με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 40Χ40 περιμετρικά του προς ανέγερση κτιρίου  Σ.Υ.Δ., ενώ οι διάδρομοι κίνησης μεταξύ των επιμέρους κτιρίων θα διαμορφωθούν με σταμπωτό δάπεδο επάνω σε  υπόστρωμα αποτελούμενο από υπόβαση 10cm της ΠΤΠ150 και βάση 10cm της ΠΤΠ155 Επίσης περιμετρικά του οικοπέδου θα κατασκευασθούν τοιχεία περίφραξης και θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα απλού σχεδίου. Στον ακάλυπτο χώρο θα γίνει φύτευση δέντρων, χλοοτάπητα και θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμό για την άρδευσή τους.

Επίσης θα κατασκευασθεί υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ με επίστρωση ειδικού ελαστομερές υλικό .

Η πράξη περιλαμβάνεται επίσης :

·          την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την άρτια λειτουργία της Σ.Υ.Δ.,

·          την προμήθεια ενός οχήματος λεωφορείου για τις μετακινήσεις των ατόμων που θα φιλοξενούνται στην Σ.Υ.Δ.

·          το κόστος συνδέσεων Ο.Κ.Ω και ελεγκτών δόμησης -ενεργειακών επιθεωρητών.

Στόχοι Η ΣΥΔ-Οικοτροφείο θα συμβάλλει στην αποφυγή περιπτώσεων περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της διαβίωσης των ενηλίκων με Ν.Υ., στην προοπτική μακράς διάρκειας και δια βίου παραμονής.
Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

 

4

22/04/2019 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 500.000,00 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή    Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι  η  προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντας το σε κάποιο από τα εγκατεστημένα σημεία στάθμευσης. Παράλληλα θα περιλαμβάνονται και ποδήλατα που μπορούν να εξυπηρετήσουν πολίτες με κινητικές δυσκολίες ώστε να παρέχεται ίση πρόσβαση σε όλους. Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε ειδικές κατασκευές – σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισης τους (Docking Station). Ο Δήμος Αγρινίου με την εν λόγω πράξη θα προμηθευτεί και  θα τοποθετήσει εννέα (9) σταθμούς ποδηλάτων εκ των οποίων οι 2 θα διαθέτουν 1 βάση για ποδήλατα ΑμεΑ,  Ογδόντα Ένα (81) Ηλεκτρικά ποδήλατα & Δύο (2) Ηλεκτρικά ποδήλατα Αμεα σε κοινόχρηστους Χώρους που καλύπτουν όλο το εύρος του πολεοδομικού ιστού του Δήμου. Οι θέσεις των Σταθμών είναι: Ο.Τ. 274(Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία), οδός Πολυζωίδη (Δικαστήρια), Ο.Τ. 118 Άγιος Κων/νος, Κ.Χ. 22Γ (έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου), Κ.Χ.1040 οδός Γούναρη, Κ.Χ. 81Β Πλατεία Άρη Βελουχιώτη, πεζόδρομος στο Ο.Τ. 113Α (συμβολή των οδών Γρίβα και Παναγοπούλου), εντός του Δημοτικού χώρου  Στάθμευσης (Parking) στην πλατεία Δημάδη, στον περιβάλλοντα χώρο του Πανεπιστημίου επί της οδού Σεφέρη. Το σύστημα θα περιλαμβάνει ακόμη: 92 Ηλεκτρονικές βάσεις ασφάλισης των παραπάνω ποδηλάτων κατανεμημένες στους  9 σταθμούς,9 Σταθμούς φόρτισης (Docking Station) με στέγαστρα που έχουν αυτόνομες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, 8 Συστήματα Wi-Fi spot για την εξυπηρέτηση των πολιτών, 5 Συστήματα Info-Kiosk για την πληροφόρηση των πολιτών και λογισμικό διαχείρισης του όλου συστήματος.
Στόχοι Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων ,το σύστημα  θα παρέχει την δυνατότητα της οικονομικής και οικολογικής μετακίνησης  θα προσφέρει στους πολίτες ένα σύγχρονο εργαλείο που θα συμβάλει στην μείωση των ρύπων και του θορύβου εντός πόλης, στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, στον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος και του θορύβου..
Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

 

5

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Αγρινίου

27/04/2016   ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Τίτλος «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Αγρινίου»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 600.120,00€ 
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα, για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν. Οι Ξενώνες Φιλοξενίας αναπτύχθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009-2013», το οποίο αποτέλεσε το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και το οποίο ενσωματώθηκε το 2010 στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας αποτελεί υπηρεσίες πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας. Στόχος του Ξενώνα είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά  Κέντρα.

Στόχοι
Ενημερωτικό Υλικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Φωτογραφίες

6

Κατασκευή νέου διωρόφου κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας & διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπόγειου και θεραπευτικής πισίνας

12-05-2016 Ένταξη πράξης
Τίτλος «Κατασκευή νέου διωρόφου κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας & διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπόγειου και θεραπευτικής πισίνας»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 343.797,68 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο για την μεταστέγαση και διεύρυνση των υπηρεσιών της ως Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης και για την δημιουργία Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) εμβαδού 1216,50μ2, με υπόγειο και υπαίθρια θεραπευτική πισίνα 34,90μ² στο νότιο- ανατολικό τμήμα του ακαλύπτου χώρου. Το ισόγειο έχει επιφάνεια 640,75μ2 και ο όροφος 575,75μ2.
Το κτίριο έχει διαμορφωθεί σε 2 πτέρυγες κάθετες μεταξύ τους σε σχήμα «Γ». Το υπόγειο περιλαμβάνει μηχανολογικούς χώρους και 30 θέσεις στάθμευσης (εκ των οποίων οι 5 πληρούν τις προδιαγραφές για ΑμεΑ). Στο επίπεδο του ισογείου, στην ανατολική γωνία, λόγω της κλίσης του εδάφους έχει δημιουργηθεί ένας υπόγειος χώρος, εμβαδού 97,69μ². Στους 2 ορόφους υπάρχουν όλοι οι χώροι θεραπείας, εργαστήρια, γραφεία κλπ που απαιτούνται.
Στο ισόγειο προβλέπονται οι χώροι του Κέντρου Διημέρευσης για να είναι δυνατή η άμεση χρήση του αύλιου χώρου από τα παιδιά στην καθημερινή τους διαμονή.
Στον όροφο προβλέπονται οι χώροι του Κέντρου Αποκατάστασης. Η κατακόρυφη επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω 2 κλιμακοστασίων και 2 ανελκυστήρων κατάλληλων για ΑμεΑ.
Στόχοι Βελτίωση της ημερήσιας αποκατάστασης-αποθεραπείας ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

7

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου

06/10/2016              ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Τίτλος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 483.840,00€ 
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
Περιγραφή Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ειδικότερα, για τη

δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την

εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και

αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Αγρινίου προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας.

Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά

προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Αγρινίου.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγρινίου το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες

υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Στόχοι Το Κέντρο Κοινότητας στοχεύει στην εξυπηρέτηση του γενικού πληθυσμού του Δήμου Αγρινίου . Ειδικότερα στοχεύει στην εξυπηρέτηση των ομάδων του Δήμου που έχουν δυσκολία, κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης, πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά, σε άτομα που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, στις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και βλέπουν μέρα με τη μέρα το επίπεδο διαβίωσής τους να φθίνει. Η δράση του Κέντρου κοινότητας θα απευθύνεται και σε ειδικότερες ομάδες στόχου του Δήμου που βιώνουν φαινόμενα απόλυτης φτώχειας  πληθυσμό Ρομά με τη λειτουργία του «κέντρου στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων»
Μέσα από τη δράση του το κέντρο κοινότητας στοχεύει να εξασφαλίσει!:
Πρόσβαση στην πληροφόρηση όλων των κατοίκων, αλλά και εκείνων των ομάδων που διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και η επικοινωνία των μελών τους με το στελεχιακό δυναμικό των ΚΚ θα τους οδηγήσει πιο κοντά στις υπηρεσίες που έχουν σχεδιασθεί και χρηματοδοτούνται, για την αντιμετώπιση των καθημερινών τους προβλημάτων
Στήριξη στις διαδικασίες πρόσβασης – ένταξης, σε Παρεχόμενες Υπηρεσίες, Κοινωνικά αγαθά και προγράμματα, που υφίστανται, αλλά συχνά λόγω σύνθετων διαδικασιών ή λόγω έλλειψης δεξιοτήτων από τους δυνητικά ωφελούμενους δεν διασφαλίζεται η προσπελασιμότητά τους.
Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, των παραγωγικών φορέων, των ίδιων των ωφελούμενων, καταπολέμηση στερεοτύπων, ενίσχυση της συμμετοχής των κατοίκων του Δήμου σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.
Συντονισμός – διασύνδεση φορέων και υπηρεσιών – ενίσχυση αποτελεσματικότητας σχεδιασμού, που θα επιτευχθεί από την δυνατότητα οριζόντιας παρέμβασης των κέντρων σε όλα τα εμπλεκόμενα επίπεδα και τους φορείς που αναπτύσσουν δράσεις και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, και στερούνται συχνά πληροφόρησης του πως και με ποιες ενέργειες παρεμβαίνει ένας άλλος συναφής φορέας ή οργανισμός, αλλά και ποια είναι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των δράσεων και ποια η ανταπόκριση των ωφελουμένων. Με αυτό τον τρόπο τα ΚΚ, θα είναι «ο επίσημος μηχανισμός ανάδρασης» προς την πολιτεία και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό χώροΑρμοδιότητα του «Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» είναι η προώθηση στην απασχόληση, η στήριξη των παιδιών και της οικογένειας, η ενδυνάμωση των γυναικών,  η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, η αστικοδημοτική τακτοποίηση καθώς και η κοινωνική προστασία των Ελλήνων Ρομά με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ένταξη
Ενημερωτικό Υλικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Φωτογραφίες

8

Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή

συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Αγρινίου

31/10/2016 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Τίτλος «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 416.520,00€ 
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Περιγραφή Η πράξη  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο   Δήμου Αγρινίου» αφορά εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η εν λόγω Δομή. Σημειώνεται ότι η πράξη είναι συμβατή με τη Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς με και την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην πράξη αυτή εντάσσονται οι παρακάτω δομές:
1.ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Η δομή αυτή θα περιλαμβάνει:
1.Κοινωνικό Παντοπωλείο
2.Δομή Παροχής Συσσιτίου
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο  διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη,
•Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα,  είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα,
•είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λ.π. καινούρια ή «δεύτερο χέρι»
•Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd – dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού
Η δομή Παροχής Συσσιτίων αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Η παρασκευή και παροχή συσσιτίων πραγματοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Το Κοινωνικό Φαρμακείο  παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.
Όλες οι δομές λειτουργούν  με σταθερό ωράριο και με το απαιτούμενο προσωπικό. 

Στόχοι •η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
•Ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού ώστε να συνδράμει στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς κατηγορίες του κοινωνικού ιστού της πόλης μας.
•Ενεργοποίηση /κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των σχετικών /οργανισμών στήριξης (όπως επίσης των εμπλεκόμενων επαγγελματιών) για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
•Η αποτελεσματική και πολύ-επίπεδη δικτύωση των υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
Ενημερωτικό Υλικό
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Φωτογραφίες

9

Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου

Ανέγερση μιας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – oικοτροφείων του εργαστηρίου ‘Παναγία Ελεούσα’ στο ΑγρίνιοΤίτλος«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ   (ΣΥΔ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ“ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ»Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση τεσσάρων (4) πράξεων της ΒΑΑ Δήμου ΑγρινίουΔράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας ΒΑΑ Δήμου ΑγρινίουΛειτουργική αναβάθμιση Επιχειρηματικού Κέντρου στην νοτιοανατολική είσοδο πόλης ΑγρινίουΕκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας

 

23/11/2016 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ     (ΣΥΔ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

“ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ»

Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 1.944.565,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Η Σ.Υ.Δ. θα περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο. Το υπόγειο θα είναι εμβαδού 162,69 μ2 και θα περιλαμβάνει λεβητοστάσιο, τρεις επιμέρους αποθήκες, ιματιοθήκη-πλυντήριο-στεγνωτήριο, εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας με τον ισόγειο όροφο, ανελκυστήρα καιμηχανοστάσιο. Επίσης, θα υφίσταται και εξωτερική σκάλα για την πρόσβαση από το υπόγειο προς τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

Το ισόγειο θα είναι εμβαδού 237,11 μ2 (εκ των οποίων τα 225,12 μ2 εντός δόμησης) και θα περιλαμβάνει χώρο εισόδου –υποδοχής, τραπεζαρία, κουζίνα, γραφείο με WC, κοιτώνα με τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α., ιματιοθήκη-πλυντήριο-στεγνωτήριο, δύο WC,

ανελκυστήρα και εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με το υπόγειο και τον Α’ όροφο του κτιρίου. Επιπρόσθετα, θα υφίσταται και εξωτερική σκάλα για την άνοδο στον Α’ όροφο της οικοδομής. Για την είσοδο στο κτίριο θα υφίσταται και ειδική ράμπα για Α.Μ.Ε.Α. με πλατύσκαλο, πλάτους 1,30 μ. και κλίσης 5%.

Ο Α’ όροφος θα είναι εμβαδού 219,75 μ και θα περιλαμβάνει τέσσερις κοιτώνες με τα λουτρά τους, έναν κοιτώνα με τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α, έναν κοιτώνα οικονόμου με το λουτρό του, ένα κοινόχρηστο WC, ανελκυστήρα, εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με τον ισόγειο

όροφο, καθώς και εξωτερική σκάλα για άμεση πρόσβαση από τον Α’ όροφο του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο αυτού.

Ο περιβάλλων χώρος του αγροτεμαχίου θα είναι διαμορφωμένος με πλακοστρώσεις με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 40Χ40 περιμετρικά του προς ανέγερση κτιρίου Σ.Υ.Δ., ενώ οι διάδρομοι κίνησης μεταξύ των επιμέρους κτιρίων θα διαμορφωθούν με σταμπωτό δάπεδο επάνω σε υπόστρωμα αποτελούμενο απο υπόβαση 10cm της ΠΤΠ150 και βάση 10cm της ΠΤΠ155 Επίσης περιμετρικά του οικοπέδου θα κατασκευασθούν  τοιχεία περίφραξης και θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα απλού σχεδίου. Στον ακάλυπτο χώρο θα γίνει φύτευση δέντρων, χλοοτάπητα και θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμό για την άρδευσή τους.

Στόχοι Η εκπαίδευση μέσω της υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – Οικοτροφείου ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη.
Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

10

31/10/2016 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Τίτλος «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 631.800,00€ 
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Περιγραφή Η πράξη «Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου» στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και

αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη για την διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη.

Σημειώνεται ότι η πράξη είναι συμβατή με τη Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ)

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στόχοι • η παροχή βασικών αγαθών, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων, και

• η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

• η κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων.

• Ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού ώστε να συνδράμει στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες

και ευπαθείς κατηγορίες του κοινωνικού ιστού της πόλης μας.

• Ενεργοποίηση /κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των σχετικών /οργανισμών στήριξης (όπως επίσης των εμπλεκόμενων

επαγγελματιών) για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

• Η αποτελεσματική και πολύ-επίπεδη δικτύωση των υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Ενημερωτικό Υλικό
 

 

Αποτελέσματα Φωτογραφίες

11

23/11/2016 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ     (ΣΥΔ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 1.944.565,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Η Σ.Υ.Δ. θα περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο. Το υπόγειο θα είναι εμβαδού 162,69 μ2 και θα περιλαμβάνει λεβητοστάσιο, τρεις επιμέρους αποθήκες, ιματιοθήκη-πλυντήριο-στεγνωτήριο, εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας με τον ισόγειο όροφο, ανελκυστήρα καιμηχανοστάσιο. Επίσης, θα υφίσταται και εξωτερική σκάλα για την πρόσβαση από το υπόγειο προς τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

Το ισόγειο θα είναι εμβαδού 237,11 μ2 (εκ των οποίων τα 225,12 μ2 εντός δόμησης) και θα περιλαμβάνει χώρο εισόδου –υποδοχής, τραπεζαρία, κουζίνα, γραφείο με WC, κοιτώνα με τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α., ιματιοθήκη-πλυντήριο-στεγνωτήριο, δύο WC,

ανελκυστήρα και εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με το υπόγειο και τον Α’ όροφο του κτιρίου. Επιπρόσθετα, θα υφίσταται και εξωτερική σκάλα για την άνοδο στον Α’ όροφο της οικοδομής. Για την είσοδο στο κτίριο θα υφίσταται και ειδική ράμπα για Α.Μ.Ε.Α. με πλατύσκαλο, πλάτους 1,30 μ. και κλίσης 5%.

Ο Α’ όροφος θα είναι εμβαδού 219,75 μ και θα περιλαμβάνει τέσσερις κοιτώνες με τα λουτρά τους, έναν κοιτώνα με τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α, έναν κοιτώνα οικονόμου με το λουτρό του, ένα κοινόχρηστο WC, ανελκυστήρα, εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με τον ισόγειο

όροφο, καθώς και εξωτερική σκάλα για άμεση πρόσβαση από τον Α’ όροφο του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο αυτού.

Ο περιβάλλων χώρος του αγροτεμαχίου θα είναι διαμορφωμένος με πλακοστρώσεις με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 40Χ40 περιμετρικά του προς ανέγερση κτιρίου Σ.Υ.Δ., ενώ οι διάδρομοι κίνησης μεταξύ των επιμέρους κτιρίων θα διαμορφωθούν με σταμπωτό δάπεδο επάνω σε υπόστρωμα αποτελούμενο απο υπόβαση 10cm της ΠΤΠ150 και βάση 10cm της ΠΤΠ155 Επίσης περιμετρικά του οικοπέδου θα κατασκευασθούν  τοιχεία περίφραξης και θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα απλού σχεδίου. Στον ακάλυπτο χώρο θα γίνει φύτευση δέντρων, χλοοτάπητα και θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμό για την άρδευσή τους.

Στόχοι Η εκπαίδευση μέσω της υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – Οικοτροφείου ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη.
Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

12

14/07/2017 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Τίτλος «Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση τεσσάρων (4) πράξεων της ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 60.000,00€ 
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Περιγραφή Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι η συνδρομή Εμπειρογνώμονα – ερευνητή στις Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου στον σχεδιασμό, προετοιμασία και ωρίμανση συγκεκριμένων Πράξεων της Στρατηγικής ΒΑΑ,. Λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό αντικείμενο των πράξεων και την διαφορετική τεχνογνωσία που απαιτείται για την ωρίμανση αυτών , το εν λόγω έργο θα περιλαμβάνει δύο υποέργα:

Υποέργο 1:Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση των πράξεων Π1.1, Π1,2 και Π1,3 της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου .

Υποέργο 2: Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση της πράξης Π1.4 της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου όπου :

• Πράξη Π1.1: Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων της πόλης

• Πράξη Π1.2: Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης

• Πράξη Π1.3: Ενίσχυση αστικού πρασίνου & αστικού εξοπλισμού

Στόχοι Με την ολοκλήρωση των δύο υποέργων και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών παραδοτέων  εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ωριμότητα για την υποβολή προς χρηματοδότηση των σχετικών τεσσάρων πράξεων της ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου στη σχετική πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας.
Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

13

17/08/2017 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Τίτλος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 20.000,00€ 
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Σκοπός της παρούσας Πράξης είναι η υλοποίηση του Σχεδίου Δημοσιότητας του Δήμου Πατρέων για το Σχέδιο Στρατηγικής για τη ΒΑΑ

του Δήμου Αγρινίου.

Στην διαμόρφωση του Σχεδίου έχουν ληφθεί υπόψη ότι για την επιτυχημένη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ΒΑΑ απαραίτητες

προϋποθέσεις είναι:

• η εκτενής δημοσιότητά του,η οποία συμβάλλει στην ανάδειξη του ενεργού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και την προβολή της προστιθέμενης αξίας της

κοινοτικής συμμετοχής .

• η πληροφόρηση των πολιτών για τις παρεμβάσεις του στρατηγικού σχεδίου ΒΑΑ με έμφαση στις επιμέρους ενέργειές του και τη φύση

τους,

• η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του στρατηγικού σχεδίου από την κοινή γνώμη και

• η διασφάλιση της διαφάνειας, όσον αφορά την υλοποίηση των σχεδίων.

Κατά την υλοποίηση της Πράξης θα ληφθούν υπόψην οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ο οποίος αναφέρεται στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και στη δημοσιότητα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιό της καθώς και οι υποχρεώσεις πληροφόρησης για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Δήμος Αγρινίου.

Στόχοι Αξιοποιώντας το σύνολο των  μέσων (φυλλάδια, μπάνερ, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτς, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες)  επιτυγχάνουμε τη μέγιστη δημοσιότητα του προγράμματος έχοντας ως στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των  κατοίκων των περιοχών όπου θα γίνουν οι αστικές παρεμβάσεις.  Η προβολή του προγράμματος θα στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για την πρόσκαιρη όχληση κατά την διάρκεια πραγματοποίησης των έργων και κυρίως για το αποτέλεσμα που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωσή τους στη βελτίωση της εικόνας της πόλης αλλά και στην  αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.
Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

14

03/10/2017 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Τίτλος «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΣΤΗΝ  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 4.800.000,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η αναβάθμιση της νοτιοανατολικής εισόδου της πόλεως Αγρινίου με κατασκευή νέων και ανακατασκευή υπαρχουσών οδών στο Δ.Δ. Αγρινίου και συγκεκριμένα βρίσκεται:

Α) Ανατολικά της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αντιρρίου, (οδ. Μ. Κατράκη έως την οδ. Αγ. Ιωάννη Ρηγανά).

Β) Νότια της Εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων (νέος υπεραστικός σταθμός του ΚΤΕΛ Ν. Αιτωλ/νίας, Μουσικό Σχολείο Αγρινίου έως την οδό Αναπαύσεως).

Στόχοι Με την υλοποίηση της Πράξης μετά την ανακατασκευή των οδών και των κόμβων της περιοχής παρέμβασης, των προσβάσεων για τα ΑμΕΑ, της αναβάθμισης των δικτύων υποδομών, της εκτεταμένης φύτευσης πρασίνου κλπ. βελτιώνονται οι βιώσιμες μεταφορές της περιοχής παρέμβασης, επιτυγχάνεται η άρση εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων (07), ενισχύεται η περιφερειακή κινητικότητα (7.γ.1), ενισχύεται η επενδυτική προτεραιότητα μέσω σύνδεσης δευτερευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ (7b) και βελτιώνεται η προσβασιμότητα σε αστικά κέντρα και σε σημεία γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (7.β.1)
Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

15

20/12/2017 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Τίτλος «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 1.200.000,00€ 
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή δικτύου νέων αγωγών αστικών λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας

Αγρινίου. Το νέο δίκτυο θα είναι χωριστικό, θα εκσυγχρονίσει και θα συμπληρώσει το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης που υπάρχει στην εν λόγω περιοχή, θα δώσει λύση στα προβλήματα αποχέτευσης και θα αναβαθμίσει το επίπεδο ζωής των κατοίκων, που μέχρι σήμερα σε

πολλές νεόδμητες οικοδομές της περιοχής η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε ιδιωτικούς απορροφητικούς βόθρους άγνωστων

κατασκευαστικών και λειτουργικών προδιαγραφών, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την αισθητική των κατοίκων.

Στόχοι Tα έργα αποχέτευσης  έχουν ως στόχο την κάλυψη  των αναγκών της πόλης από ένα εκτεταμένο και σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον και συγχρόνως διασφαλίζει άριστες υγειονολογικές συνθήκες για τους κατοίκους λόγω της ασφαλούς συλλογής και της επεξεργασίας των λυμάτων μέσω εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, οπότε η συγκεκριμένη πράξη  θα συμβάλει στην διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.
Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

16

21/09/2020 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 3.650.000,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή
   Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι   παρεμβάσεις σε οδούς που βρίσκονται εντός Σχ. Πόλης Αγρινίου, εντός του ιστορικού – εμπορικού ιστού στο κέντρο της πόλης, με μεγάλη καθημερινή επισκεψιμότητα, λόγω εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων εστίασης και κατοικιών. Η περιοχή παρέμβασης είναι τμήμα του κέντρου της πόλης και μια από τις πιο παλιές συνοικίες, είναι πυκνοκατοικημένη και υπολείπεται σε υποδομές. Σημαντικά είναι τα προβλήματα που καθημερινά εμφανίζονται λόγω της παλαιότητας των υποδομών είτε στα δίκτυα ύδρευσης –   αποχέτευσης τα οποία θα αντικατασταθούν, είτε σε υποδομές ηλεκτροφωτισμού. Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση των παρακάτω οδών του Σχ. Πόλης του Δ. Αγρινίου:

1.   οδ. Ζέρβα συνολικού μήκους 183,00 μ.και πλάτους 7,00 μ.(ΟΤ 149, 150   – 151, 153, 162B, 162).

2.   οδ. Ελύτη συνολικού μήκους 87,00 μ. και πλάτους 10,00 μ.(ΟΤ142Α – 149)

3.   οδ.Ρίτσου συνολικού μήκους 90,00 μ. και πλάτους 10,00 μ.(ΟΤ 23, 22A, 22B – 51A, 52).

4.   οδ. Μπότσαρη συνολικού μήκους 122,00μ. και πλάτους 9,00 μ.(ΟΤ 52 – 53, 53A).

5.   οδ. Βάρναλη συνολικού μήκους 43,00 μ. και πλάτους 10,00 μ.(ΟΤ 51A – 52).

6.   οδ. Γαλάνη συνολικού μήκους 205,00 μ. και πλάτους 6,00 μ.(ΟΤ 171, 172, 175 – 176, 173)

7.   οδ.11ης Ιουνίου συνολικού μήκους 118,00 μ. και πλάτους 8,00 μ.(ΟΤ 171 – 172).

8.   οδ. Κατσαρή συνολικού μήκους 106,00 μ. και πλάτους 7,00 – 8,00 μ.(ΟΤ 162, 162Β – 163).

9.   οδ. Σωκράτους συνολικού μήκους 185,00 μ. και πλάτους 6,50 μ.(ΟΤ 155, 164 – 163, 153A).

10. οδ. Σμύρνης συνολικού μήκους 165,00 μ. και πλάτους 10,00 μ.(ΟΤ 153A, 155 – 163, 164).

11. οδ. Μελεάγρου συνολικού μήκους 300,00 μ.και πλάτους 7,00 – 8,00 – 9,00 μ.(ΟΤ 142, 143, 146B, 146, 151 – 154,

147A, 147, 144, 141A).

12.  οδ. Παλαιολόγου συνολικού μήκους 96,00 μ. και πλάτους 10,00 μ.(ΟΤ 141 – 144).

13.   πεζόδρομος Πλάτωνος συνολικού μήκους 108,00 μ. και μέσου πλάτους 4,50 μ.(ΟΤ 162 – 162B).

14.  πεζόδρομος Αετοράχης συνολικού μήκους 82,00 μ. και μέσου πλάτους 5,00 μ. (ΟΤ 162 – 162Α).

Συνολικό μήκος οδών ΣL=1.700,00μ. Συνολικό μήκος πεζοδρόμων ΣL=190,00μ.

Στόχοι
Παραδοτέα της πράξης είναι η ανάπλαση των οδών του Σχ. Πόλης του Δ. Αγρινίου: Ζέρβα ,Ελύτη, Ρίτσου  ,  Μπότσαρη, Βάρναλη, 11ης Ιουνίου, Κατσαρή ,Σωκράτους, Σμύρνης, Μελεάγρου, Παλαιολόγου  και των πεζοδρόμων Πλάτωνος και Αετοράχης.

Συνολικό μήκος οδών ΣL=1.700,00μ. Συνολικό μήκοςπεζοδρόμωνΣL=190,00μ.

 

Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

17

4/11/2020 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 2.191.371,26€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή
Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι   η ανάπλαση του  Παπαστρατείου Δημοτικού Πάρκου .

Το έργο περιλαμβάνει ήπιες και αναγκαίες παρεμβάσεις που αφορούν:

•τις εισόδους του πάρκου.

Όλες οι είσοδοι διατηρούν τη λειτουργικότητα και την πρωταρχική τους θέση. Σε όλες κατασκευάζονται πόρτες ανοιγόμενες ή διατηρούνται και συντηρούνται οι υφιστάμενες.

• τη διαμόρφωση της υφιστάμενης δεξαμενής με τη δημιουργία πρανών από χώμα και φυτεύσεις, τα οποία θα καλύπτουν τα τοιχώματα του κτίσματος που σήμερα εξέχουν από το έδαφος 2,00 μέτρα περίπου.

•Την υφιστάμενη παιδική χαρά που διατηρείται και συντηρείται στη θέση όπου υπήρχε έως σήμερα. Θα γίνει τοποθέτηση σύγχρονων παιχνιδιών που θα απευθύνονται σε όλες τις παιδικές και εφηβικές ηλικιακές ομάδες και διάστρωση με υλικό ασφαλείας.

• Τα πλατώματα που γειτνιάζουν με τα υπάρχοντα κτίσματα, όπως ο Ιερός Ναός και Αναψυκτήριο που παραμένουν ως έχουν σε έκταση και σχήμα, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζονται με ζώνες υψηλού και χαμηλού πρασίνου, που χωροθετούνται εντός της υφιστάμενης έκτασής τους

• Τη δημιουργία δημοτικού φυτωρίου στη περιοχή δίπλα από τη Δεξαμενή, όπου τώρα υπάρχουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου. Σε αυτό το σημείο υπήρχε παλαιότερα αντίστοιχη χρήση.

•   τη διαμόρφωση του βορειοδυτικού τμήματος του πάρκου όπου διατηρούνται τα υφιστάμενα μονοπάτια, τα οποία διαστρώνονται με το χωμάτινο δάπεδο όπως και τα υπόλοιπα και δημιουργούνται εκτενείς πράσινες περιοχές με θαμνώνες και δενδροστοιχίες ή συστάδες φυλλοβόλων και αειθαλών δένδρων.

•   Την επίστρωση των υφιστάμενων μονοπατιών με κατάλληλο υλικό.Το προτεινόμενο υλικό επίστρωσης για τα υφιστάμενα μονοπάτια και πλατώματα, είναι ένα χωμάτινο δάπεδο, το μείγμα του οποίου έχει μόνο φυσικά υλικά και η τελική του μορφή παραπέμπει σε απλό χωμάτινο δάπεδο. Επιπλέον στο υφιστάμενο Δασικό τμήμα θα γίνει αναδημιουργία των πέτρινων τοιχίων στα όρια των κεντρικών μονοπατιών που έχουν καταστραφεί.

•    Την αποκατάσταση των φθορών περίφραξης με κατάλληλα υλικά.

•    Την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και φωτισμού.

Στόχοι
Παραδοτέα της πράξης είναι η ανάπλαση   του Παπαστρατείου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου που περιλαμβάνει :

•τις εισόδους του πάρκου.

•τη διαμόρφωση της υφιστάμενης δεξαμενής

•την παιδική χαρά

•τη διαμόρφωση των πλατωμάτων που γειτνιάζουν με τα υπάρχοντα κτίσματα,

•τη δημιουργία δημοτικού φυτωρίου

•τη διαμόρφωση του βορειοδυτικού τμήματος του

•την επίστρωση των υφιστάμενων μονοπατιών

•την αποκατάσταση των φθορών περίφραξης με κατάλληλα υλικά.

•την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και φωτισμού.

Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

18

07/10/2020 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ   ΚΕΝΤΡΟΥ   ΜΕ   ΤΟ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ   ΚΕΝΤΡΟ   ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 3.300.000,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή
  Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης  η ανάπλαση των οδών

1)Χαρ. Τρικούπη βασική αρτηρία εξόδου της πόλης προς την Ε.Ο. Αγρινίου  –  Αντιρρίου  – Ιωαννίνων και συνδέει το κέντρο της πόλης με το επιχειρηματικό κέντρο στην ΝΑ είσοδο της πόλης, μήκους  650,00 μ.,

2)Βαρνακιώτη κάθετη στην οδό Χαρ.Τρικούπη που είναι ένας από τους πιο βασικούς άξονες εξόδου της πόλης της κατεύθυνσης Ανατολής – Δύσης συνολικού μήκους 305,00 μ.,

3)των πεζόδρομων μεταξύ των ΟΤ126-126Α-126Β-126Γ-126Δ & 126Ε συνολικού   μήκους 365,00 μ.

4) του πεζόδρομου μεταξύ  των ΟΤ 187 & 187Α συνολικού μήκους 115,00 μ.

Με το εν λόγω έργο :

•θα αντικατασταθούν τα παλαιά δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσ ης ,

•θα ανακατασκευαστούν το οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια

•Θα τοποθετηθεί δικτύων Η/Μ με φωτιστικά τεχνολογίας LED,

• στην αρχή της Χ.Τρικούπη θα τοποθετηθούν υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων.

Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του έργου  η ανάπλαση των παρακάτω οδών και πεζοδρόμων του Σχ. Πόλης του Δ.Αγρινίου:

•    οδός Χαρ.Τρικούπη συνολικού μήκους 650,00 μ.,

•    οδόςΒαρνακιώτη συνολικού μήκους 305,00 μ.,

•    πεζόδρομοι μεταξύ των ΟΤ126-126Α-126Β-126Γ-126Δ & 126Ε συνολικού μήκους 365,00 μ.

•    πεζόδρομος μεταξύ των ΟΤ 187 & 187Α συνολικού μήκους 115,00 μ

Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

19

23/09/2020 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 1.550.000,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή
Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι  η κατασκευή –  ανακατασκευή πεζοδρομίων και προσβάσεων ΑΜΕΑ ή την κατασκευή νέων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή επιστρώσεων σε νέα πεζοδρόμια και νέους κοινόχρηστους χώρους που προέκυψαν και προκύπτουν από ρυμοτομικές διανοίξεις και εργασίες επισκευής πεζοδρομίων που παρουσιάζουν προβλήματα βατότητας, πρόσβασης και ασφάλειας. Στα πλαίσια της συντήρησης    –   ανακατασκευής  των  πεζοδρομίων  θα  αποκατασταθούν  κατεστραμμένα κρασπεδόρειθρα, θα αφαιρεθούν κορμοί κομμένων δένδρων (και των ριζών τους), θα διαμορφωθούν δίοδοι πρόσβασης ΑΜΕΑ, σε σημεία όπου απαιτείται.

Η επιλογή των θέσεων παρέμβασης θα γίνει σε πεζοδρόμια που χρήζουν συντήρησης ή πλήρους επισκευής λόγω:

•φυσικής φθοράς (πλακών, ρείθρου, κρασπέδων, κιγκλιδωμάτων, σήμανσης) •κακοτεχνιών προηγούμενων επεμβάσεων (ΟΚΩ,κλπ.)

•επιφανειακών ριζών – κορμών δέντρων και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόμια μη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ. Κριτήρια προτεραιότητας για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι: Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί, Νομικά Πρόσωπα- Κοινόχρηστοι χώροι- Εμπορικοί δρόμοι και βασικές οδικές αρτηρίες- Σποραδικά σημεία βάσει καταγεγραμμένων αιτημάτων πολιτών

Στόχοι Κατασκευή επιστρώσεων σε νέα πεζοδρόμια και νέους κοινόχρηστους χώρους που προέκυψαν και προκύπτουν από ρυμοτομικές διανοίξεις και  εργασίες επισκευής πεζοδρομίων που παρουσιάζουν προβλήματα βατότητας, πρόσβασης  και ασφάλειας. Στα πλαίσια της συντήρησης   –  ανακατασκευής των πεζοδρομίων θα αποκατασταθούν κατεστραμμένα  κρασπεδόρειθρα, θα αφαιρεθούν κορμοί κομμένων δένδρων (και των ριζών τους), θα διαμορφωθούν δίοδοι πρόσβασης ΑΜΕΑ, σε σημεία όπου απαιτείται.
Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

20

16/09/2020 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός 2.600.000,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή
Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι  η  ολοκλήρωση της αναβάθμισης της νοτιοανατολικής εισόδου της πόλεως Αγρινίου με κατασκευή νέων και ανακατασκευή υπαρχουσών οδών στο Δ.Δ. Αγρινίου και αναλυτικότερα:

•οδός Πρωταγόρα (ΟΤ 243, 246, 246Α) συνολικού μήκους 110,00μ. και πλάτους 11,00μ.

•οδός Πλουτάρχου( ΟΤ 260Α, 263, 263Α) συνολικού μήκους150,00μ. και πλάτους12,00μ.

•οδός Πολυβίου (ΟΤ 249Α, 249Β, 250Α, 250Β, 258, 259, 255, 256) συνολικού μήκους 340,00μ. και πλάτους 12,00μ.

•οδός μεταξύ των ΟΤ 260-260Α συνολικού μήκους 170,00μ. και πλάτους 5,00 μ.

•οδός μεταξύ των  ΚΧ 1259, ΟΤ 1260- ΟΤ 1258, ΚΦ 1257 (ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) συνολικού μήκους 162,00μ. και πλάτους 11,00μ.

•οδός στο ΟΤ 1258, (ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) δυτικά συνολικού μήκους 80,00μ. και πλάτους10,00μ

•οδός στο  ΟΤ 1258, (ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) νότια συνολικού μήκους115,00μ. και πλάτους 10,00μ.

•οδός μεταξύ των ΟΤ 1258- ΚΦ 1257 (ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) συνολικού μήκους  73,00μ. και πλάτους 5,00 μ.

•οδός μεταξύ των ΟΤ 258-259 συνολικού μήκους 100,00μ. και πλάτους 12,00μ.

•οδός μεταξύ των ΟΤ 249, 249Α-249Β συνολικού μήκους 90,00μ. και πλάτους 8,00μ.

ήτοι συνολικό μήκος οδώνΣL=1.390,00μ

Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του έργου ολοκληρώνετε και η αναβάθμιση  της νοτιοανατολικής εισόδου της πόλεως Αγρινίου  με κατασκευή   νέων και ανακατασκευή υπαρχουσών οδών στο Δ.Δ. Αγρινίου  συνολικό μήκος οδώνΣL=1.390,00μ
Ενημερωτικό Υλικό
Αποτελέσματα Φωτογραφίες

Comments are closed.

Close Search Window