ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δύναται να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης σύμβασης του έργου : «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε.», ότι με την 99/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου χορηγήθηκε νέα παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την 23  Απριλίου 2024. Με την ίδια ως άνω απόφαση εγκρίθηκε  Τεύχος Απαντήσεων και Διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από 21/02/2024 έως 04/03/2024 και αφορούν στα τεύχη δημοπράτησης και λοιπών εγγράφων της σύμβασης του διαγωνισμού (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 205135  όπου διατίθενται όλα τα στοιχεία της σύμβασης). Επισυνάπτεται η απόφαση 99/2024 και η αναμορφωμένη περίληψη διακήρυξης με τις νέες προθεσμίες.

99-2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 15/04/2023:  Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ότι με την 141/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε νέα παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την διαγωνιστική διαδικασία για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. ΚΑΙ 6ΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 και ώρα 13:00. Ως ημερομηνία αποσφράγισης ορίστηκε η Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00. Η νέα προθεσμία για υποβολή ερωτημάτων είναι η 19/04/2024 και η νέα ημερομηνία παροχής απαντήσεων είναι η 07/05/2024. Ολα τα σχετικά στοιχεία και το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού είναι προσβάσιμα στην σελίδα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window