ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΟΡΜΟΥ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας: 451,61 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕ.Σ.Υ.Τ.Σ.Υ.Σ.Α.Υ.Φ.Α.Υ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Comments are closed.

Close Search Window