ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ|

Στην έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2024 προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου ανά πηγή χρηματο­δότησης έχει ως εξής:

Δείτε το τεχνικό πρόγραμμα από ΕΔΩ

Α/Α ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
1 ΣΑΤΑ 2023 1.330.590,00 €
2 Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΠΟΕ 936.491,93 €
3 ΣΑΤΑ ΟΣΚ 2024 308.400,00 €
4 Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΟΣΚ 1.050.000,00 €
5 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 816.988,52 €
6 ΥΠΕΣ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ)

299.385,60 €
7 ΔΕΥΑΑ 42.824,94 €
8 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΑΗ ΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΑ 10.150,58 €
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 157.919,37 €
9 ΤΡΙΤΣΗΣ 6.000.473,13 €
10 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 1.277.139,53 €
11 ΔΕΣΜΗΕ 241.493,98 €
12 Χ.Υ ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1.953,69 €
13 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1.504.934,05 €
14 ΣΑΕ 055 142.061,00 €
15 Χ.Υ ΟΦΕΙΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 17.794,45 €
16 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6.259.498,79 €
18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 679.592,06 €
19 ΕΣΠΑ 41.064.153,21 €
20 ΠΔΕ 4.074.781,67
21 ΥΠΕΣ ΟΠΣ 51682777 500.000,00 €
22 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 13.734.333,62€
23 Χρηματικό υπόλοιπο διαλυθέντος Ιδρύματος Παπαστράτου 1423127,12
ΣΥΝΟΛΑ 81.874.087,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου και την επόμενη χρονιά θα εκτελεστούν σύγχρονα έργα προς όφελος των Αγρινιωτών :

«Παρουσιάζουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα και θέλω να σας βεβαιώσω ότι καταρτίσθηκε με ευαισθησία για τις ανάγκες των πολιτών. Ένα σχέδιο για το οποίο εργαστήκαμε συστηματικά. Θέλω να ευχαριστήσω το Τμήμα Προγραμματισμού και την  Τεχνική Υπηρεσία για το  συνολικό αποτέλεσμα. Προχωρούμε μπροστά και συνεχίζουμε  το φιλόδοξο πρόγραμμα μας για τον Δήμο Αγρινίου».  

Οι νέες εντάξεις πράξεων αγγίζουν τα 15.808.733,62 €, τα νέα έργα με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και  ίδια έσοδα 1.349.849,29 και τα συνεχιζόμενα έργα ανέρχονται στο ποσό των  80.505.037,95.

Comments are closed.

Close Search Window