ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμος Αγρινίου, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο Εργοληπτών
(εταιρειών-φυσικών προσώπων), για την περίοδο 01-01-2024 έως 31-12-2025,
που θα συμβάλλουν με δικά τους μέσα και προσωπικό στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα
καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή
ευθύνης του,

ΚΑΛΕΙ

Εργολήπτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα), που διαθέτουν κατάλληλο
εξοπλισμό, μηχανήματα / οχήματα και προσωπικό, και που επιθυμούν να
συνεργαστούν με το δήμο και να ενταχθούν στο μητρώο για την αντιμετώπιση
των ανωτέρω εκτάκτων αναγκών, να υποβάλλουν στο Αυτοτελές Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγρινίου, αίτηση συμμετοχής μέχρι και την
29η Δεκεμβρίου του έτους 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ τους όρους της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1),

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΔΩ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)

 

Comments are closed.

Close Search Window