ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ|

Θέμα: Διαβούλευση για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου ολοκλήρωσε την α’ φάση του έργου επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με ξεκάθαρη βούληση  για την  ανάγκη συμμετοχής,  μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης, στο σχηματισμό και υλοποίηση του αναπτυξιακού οράματος.

Η συμμετοχή των φορέων και των πολιτών στην εκδήλωση για τη διαβούλευση ανέδειξε  το ενδιαφέρον όλων για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου που θα συμβάλει στην ώθηση της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Γι αυτό το λόγο  ο Δήμος Αγρινίου δίνει παράταση συμμετοχής στη διαβούλευση μέχρι και την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023.  Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς μπορούν να συμμετέχουν με τρεις τρόπους:

  • Μέσω της φόρμας υποβολής σχολίων στη σελίδα https://baa-agrinio.gr/,
  • Με αποστολή μηνύματος στις σελίδες κοινωνικών δικτύων του έργου (Facebook και LinkedIn),
  • Μέσω email στο agrinio@gmail.com.

Το έργο επικαιροποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-20» (Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», Κωδικός ΟΠΣ: 5201206).

 

Comments are closed.

Close Search Window