ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, Χωρίς κατηγορία|


Ο Δήμος Αγρινίου προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μήνες, στη Νομική Υπηρεσία του

Δήμου Αγρινίου, να υποβάλουν την αίτηση τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ email idox@agrinio.gr, εντός δέκα (10) ημερών από

την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου, δηλαδή μέχρι και 10-11-2023


Η άσκηση πρακτικής των υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου θα ξεκινήσει στις 1-12-2023 και θα λήξει το αργότερο στις 30-11-2024.


Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων στον Δήμο Αγρινίου υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο/η

ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ email idox@agrinio.gr, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης

της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου, δηλαδή μέχρι και 10-11-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, τηλέφωνο:

2641360420 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ :ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Comments are closed.

Close Search Window