ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ|

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων που αφορούν την Ανακοίνωση αριθ.ΣΟΧ  1/2023 Δήμου Αγρινίου, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το Διδακτικό έτος 2023-2024


ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ:


Σύμφωνα με την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αριθ.218/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως εγκρίθηκε με την αριθ.220/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) θα προσληφθούν 55 εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση και 70 εργαζόμενοι με μερική απασχόληση.


Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση idox@agrinio.gr


Οι πίνακες αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγρινίου στις 30/8/2023 και αναρτήθηκαν και στο Διαύγεια και στον ιστότοπο του Δήμου Αγρινίου την ίδια ημέρα.

Comments are closed.

Close Search Window