ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  προκηρύσσει Ηλεκτρονικό κάτω των ορίων διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (FREE WI-FI)» και ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΝΕΛ», με κωδικό ΟΠΣ: 5034772 με την υπ’  αριθ. 4318/1480/Α3/28-06-2019 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης σχετικά με την : Ένταξη της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με ΟΠΣ 5034772 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Δες περισσότερα:

espd-request-v2 (22)

ΜΕΛΕΤΗ wifi(1)

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΙΑΚΟ ΔΕΝΤΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

Comments are closed.

Close Search Window