ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ|

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κύπρου

Στo πλαίσιο κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» θα γίνουν εργασίες ανακατασκευής και μετατροπής
διαφόρων οδών ή τμημάτων τους σε πεζόδρομους ή οδούς ήπιας κυκλοφορίας.
Προκειμένου το έργο να καταστεί έντεχνο και λειτουργικό απαιτείται η διακοπή της
κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Κύπρου για 24 ώρες λόγω εργασιών
τσιμεντόστρωσης στη συμβολή των οδών Ι. Σταΐκου και Κύπρου για την
ανακατασκευή του συγκεκριμένου τμήματος.
Η διακοπή κυκλοφορίας θα ξεκινήσει την Δευτέρα 22-05-2023 από 07:00 έως την
Τρίτη 23-05-2023 και ώρα 07:00.

Comments are closed.

Close Search Window