ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας: 064.516,13 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΓΣΥΕΣΥΣΑΥΦ.Α.ΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η_ΜΤ.Σ.Υ.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣESPD,  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window