ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Η δημοπρασία ματαιώθηκε   με την αρίθμ. 23/2023 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής (9Ψ6ΓΩ65-37Ι)

 Δείτε  την απόφαση εδώ

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
  2. Την υπ’ αριθμ. 6/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγγελοκάστρου
  1. Την υπ’ αρίθμ. 42/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου(ΨΑΠΧΩ65-ΑΗΩ) ,
  2. Την υπ’ αρίθμ.12 /2023 απόφαση Οικονομικής   Επιτροπής  ( 9Ρ43Ω65-ΘΘΥ )

διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων με τους αντίστοιχους κωδικούς κτηματολογίου στην θέση «ΑΞΕΡΑ» της Κοινότητας  Αγγελοκάστρου   του Δήμου Αγρινίου:

1.Α  Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030113001)  εμβαδού 2.002,39 τμ

   Β  Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030113002)   εμβαδού 26.904,55 τμ

2.Α  Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030110004)  εμβαδού 31.467,00 τμ

   Β  Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030110004)   εμβαδού 31.467,00 τμ

3.Α  Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030110003)  εμβαδού 22.043,00 τμ

   Β  Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030110003)  εμβαδού 22.043,00 τμ

4.Α  Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030111001)  εμβαδού 32.312,89 τμ

5.Α  Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030109001)  εμβαδού 33.065,00 τμ

   Β  Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030109001)  εμβαδού 33,065,00 τμ

6.Α  Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030107001)  εμβαδού 27.687,00 τμ

   Β  Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030107001)  εμβαδού 27.687,00 τμ

 Δείτε  την περίληψη  και τη  διακήρυξη εδώ

Δείτε  πίνακα  των αγροτεμαχίων  εδώ

Comments are closed.

Close Search Window