ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Η δημοπρασία ματαιώθηκε   με την αρίθμ. 23/2023 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής (9Ψ6ΓΩ65-37Ι)

Δείτε την απόφαση εδώ

 

O Δήμαρχος Αγρινίου έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81.
  1. Την  5/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας  Αγγελοκάστρου
  2. Την 42/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου(ΨΑΠΧΩ65-ΑΗΩ) ,
  3. Την αρίθμ.  13/2023  απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής  ( 9Ω1ΟΩ65-ΛΧΥ )

διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση  των παρακάτω αγροτεμαχίων με τους αντίστοιχους κωδικούς κτηματολογίου  στην θέση «ΡΑΓΚΑΒΑΣ» της Κοινότητας  Αγγελοκάστρου   του Δήμου Αγρινίου:

  1. Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030201003) εμβαδού 59.318  τμ.
  2. Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030201004) εμβαδού 40.151 τμ.
  3. Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030201007) εμβαδού10.237  τμ
  4. Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030201009) εμβαδού 10.237 τμ
  5. Αγροτεμάχιο  (ΚΑΕΚ 010030201012) εμβαδού 59.979 τμ

 Δείτε  την περίληψη  και τη διακήρυξη εδώ

Δείτε  τον πίνακα αγροτεμαχίων εδώ

Comments are closed.

Close Search Window