ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ|

Πρόσκληση σε διαβούλευση για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Ρομά Δήμου Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου και το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Αγρινίου
υλοποιούν το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης Δήμου Αγρινίου για την Κοινωνική ένταξη, την
Ισότητα και τη Συμμετοχή των Ρομά».

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί την εξειδίκευση της «Εθνικής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030» σε συγκεκριμένες δράσεις που θα υλοποιηθούν
από τον εκάστοτε Δήμο. Έχει ως σκοπό να περιγράψει τις προβλεπόμενες ενέργειες που
πρόκειται να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο, το χρονικό διάστημα υλοποίησης τους καθώς
και τεκμηριωμένο ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά είδος παρέμβασης, σύμφωνα με τις
ανάγκες των πληθυσμών Ρομά που διαβιούν στα όρια των Δήμων. Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης
θα επικαιροποιείται ανά διετία.

Για την βέλτιστη εφικτή σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Δράσης, κρίνεται απαραίτητη η
συμμετοχή μελών της κοινότητας Ρομά, πολιτών, αιρετών, Υπηρεσιών του Δήμου, της
Περιφέρειας και άλλων κρατικών Δομών, Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών στη
διαμόρφωσή του. Για το λόγο αυτό οργανώνεται Διαβούλευση επί του Τοπικού Σχεδίου
Δράσης.

Για το λόγο αυτό, οι ανωτέρω ομάδες προσκαλούνται μέχρι και την Παρασκευή 13
Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15.00:


  • Να διαβάσουν το προσχέδιο του Τοπικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο επισυνάπτεται
    στο παρόν.

  • Να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο
    σύνδεσμο: https://forms.gle/77go2X9Hh4RnBPe49

  • Να αποστείλουν οποιαδήποτε πρόταση – προβληματισμό στο email:
    topikosxediodrasisroma.agrinio@gmail.com.


Δείτε το  «Τοπικό  Σχέδιο Δράσης Δήμου Αγρινίου για την Κοινωνική ένταξη, την Ισότητα και τη Συμμετοχή των Ρομά» από ΕΔΩ

Comments are closed.

Close Search Window