ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμος  Αγρινίου διακηρύσσει   Ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου   κατασκευής του έργου :

«Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ  του  Δήμου  Αγρινίου»

προϋπολογισµού δηµοπράτησης :    232.562,00 Ευρώ ( µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που  θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) και τους όρος της Διακήρυξης

  __MELETH ERGOY    PERILIPSH DIAKHRYKSHS_ DIAKHRYKSH_ ESPD _ ENTYPO OIKONOMIKHS PROSFORAS

Comments are closed.

Close Search Window