ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

O ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

“ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ) (ΛΕΠΕΝΟΥ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ Κ.ΛΠ)”

Εκτιμώμενης αξίας 258,06 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.24% ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥEspd-request

 

Comments are closed.

Close Search Window