ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ|

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων που αφορούν την Ανακοίνωση αριθ.ΣΟΧ  1/2022 Δήμου Αγρινίου, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το Διδακτικό έτος 2022-2023


ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ:


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η εμπειρία που αφορά σε μερική απασχόληση, υπολογίστηκε προσμετρώντας το μισό των ολόκληρων μηνών του συνολικού χρόνου μερικής απασχόλησης (σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα του ΑΣΕΠ)


Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση idox@agrinio.gr


Οι πίνακες αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγρινίου στις 25/8/2022 και αναρτήθηκαν και στο Διαύγεια και στον ιστότοπο του Δήμου Αγρινίου την ίδια ημέρα.

Comments are closed.

Close Search Window