ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ|

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2022


Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ότι για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2022, θα προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας:


Επτά (7) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ,

Τεσσάρων (4) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ,

Δύο (2) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ,

Επτά (7) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός πέντε (5) ημερών ήτοι από 4 Ιουνίου 2022 έως και 8 Ιουνίου 2022 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: idox@agrinio.gr


Δείτε εδώ την Ανακοίνωση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Δείτε εδώ τις Αιτήσεις: ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ, ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

Comments are closed.

Close Search Window