ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ|

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2022


Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ότι για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών,  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2022, θα προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας:


  • δύο (2) ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
  • ενός (1) ατόμου κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός πέντε( 5 ) ημερών ήτοι από 6-4-2022 έως και 10-4-2022 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: idox@agrinio.gr


Δείτε εδώ την Ανακοίνωση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Δείτε εδώ την Αίτηση:

Comments are closed.

Close Search Window