ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ|

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Αγρινίου, για το έτος 2022.


Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ότι για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών,  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς), θα προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας:


  • Δύο (2) ατόμων κατηγορίας –κλάδου ΥΕ Βοηθών Τεχνιτών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος.
  • Δύο (2) ατόμων κατηγορίας –κλάδου ΥΕ Βοηθών Τεχνιτών Πέτρας Πλάκας και Μαρμάρου.
  • Δύο (2) ατόμων κατηγορίας –κλάδου ΥΕ Βοηθών Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών (σοβατζήδες).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός τεσσάρων (4) ημερών ήτοι από 25 Φεβρουαρίου 2022 έως και 28 Φεβρουαρίου 2022 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο email:
idox@agrinio.gr


Δείτε εδώ την Ανακοίνωση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Δείτε εδώ την Αίτηση:

Comments are closed.

Close Search Window