ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΝΑKΥΚΛΩΣΗ|

Τι κάνω με τις Μπαταρίες;

Τις ρίχνω  μόνο στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που έχουν τοποθετηθεί σε καταστήματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σουπερμάρκετ, επιχειρήσεις, σχολεία, δημοτικούς και δημόσιους φορείς κλπ.

Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων. Τελικός σκοπός της ανακύκλωσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η μείωση του όγκου απορριμμάτων.

 Γιατί;

‘Οσο χρήσιμες είναι οι μπαταρίες στην καθημερινότητα μας, τόσο επικίνδυνες είναι όταν τελειώσει η ζωή τους εφ’ όσον δεν ανακυκλωθούν. Οι μπαταρίες περιέχουν μέταλλα, που επειδή είναι βαρύτερα από τον σίδηρο, τα ονομάζουμε βαρέα μέταλλα. Αυτά που βρίσκουμε στις μπαταρίες, είναι κυρίως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος και το κάδμιο, τα οποία όταν ελευθερωθούν στο περιβάλλον, μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα και από κει καταλήγουν στον οργανισμό μας.

Πρέπει να θυμάμαι ότι: οι ουσίες που περιέχει μία μικρή μπαταρία είναι ικανές να ρυπάνουν 1 κυβικό μέτρο χώμα ή 400 κυβικά μέτρα νερό

Όταν η μπαταρία αδειάσει και την πετάξουμε στα σκουπίδια διακόπτουμε τον κύκλο ζωής της, χάνουμε πολύτιμες πρώτες ύλες και κατά συνέπεια ενέργεια, ενώ κάποια στοιχεία της μπορούν να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα με επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου. Αντίθετα, αν την ανακυκλώσουμε ο «κύκλος ζωής» της μπαταρίας συνεχίζεται, τα βασικά στοιχεία της ανακυκλώνονται για να καταλήξουν στην παραγωγή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων.

Comments are closed.

Close Search Window