ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου προκειμένου  να καταρτιστεί Μητρώο Ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου και Τεχνολογικού Εξοπλισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αγρινίου   όταν αυτό απαιτηθεί καλεί όσους επιθυμούν  να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής  μέχρι και 21-12-2021.

δες περισσότερα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Comments are closed.

Close Search Window