ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Στην έγκριση της μελέτης ενός σημαντικού έργου προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου.

Πρόκειται για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 1.118.175,00 ευρώ.

Το σύνολο μήκους των οδών που θα αναπλαστούν είναι 680,00 μ. και το μήκος του πεζόδρομου Βαλαωρίτου είναι 115,00 μ.

Αναλυτικά οι οδοί που θα αναπλαστούν είναι:

 • Οδός Παλαμά μήκους 270,00 μ

 • Οδός Γεράκη μήκους 85,00 μ

 • Τμήμα οδού Αγ. Δημητρίου μήκους 120,00 μ

 • Τμήμα οδού Δαγκλή μήκους 45,00 μ

 • Τμήμα οδού Δεληγιώργη μήκους 45,00 μ

 • Πεζόδρομος Βαλαωρίτου μήκους 115,00 μ

Σύμφωνα με την μελέτη θα γίνουν:

 • οι απαραίτητες εργασίες πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, ασφαλτικών κ.λ.π..

 • αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης

 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα

 • Πλακόστρωση Πεζοδρομίων, κατασκευή της ειδικής λωρίδας «οδηγού τυφλών», για την ειδική διαμόρφωση ραμπών ΑΜΕΑ

 • Τοποθέτηση νέων φωτιστικών LED και ηλεκτρολογικές εργασίες κατασκευής υπογείου καλωδιακού δικτύου οδοφωτισμού, μέσω του οποίου θα τροφοδοτούνται τα φωτιστικά σώματα.

 • Φυτεύσεις δέντρων σε όλο το μήκος των πεζοδρομίων της οδού Παλαμά και δημιουργία μικρού χώρου πρασίνου στην συμβολή των οδών Παλαμά και Αγίου Δημητρίου.

 

Comments are closed.

Close Search Window