ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

O Δήμαρχος Αγρινίου έχοντας υπόψη:

  1. Την 21/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
  2. Την 2/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας   Κυψέλης
  3. Την 21/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου,
  4.  Τις αρίθμ. 77/2021 (6Υ36Ω65-7ΘΕ) & 194/2021 (ΨΒ4ΩΩ65-ΨΩΤ) αποφάσεις Οικονομικής  Επιτροπής
  5. Την  αριθμ. 85/2021  απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου  (96ΜΩΩ65-ΥΜΛ)
  6. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81.

διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία  η εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης  της Κοινότητας  Κυψέλης  του Δήμου Αγρινίου για διάστημα  τεσσάρων (4)  ετών .

Δείτε την  περίληψη εδώ

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Comments are closed.

Close Search Window