ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

O Δήμαρχος Αγρινίου έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του ΠΔ 116/2004
  3. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81.
  4. Την 206/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΨΛΝΒΩ65-ΤΨΝ)

διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία η περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής για διάστημα πέντε  (5) ετών  από  την υπογραφή  της σύμβασης .

Δείτε τη διακήρυξη  εδώ

Δείτε  την περίληψη  εδώ

Comments are closed.

Close Search Window