ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ|

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού –Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2021


Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ότι για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας:

Ενός (1) ατόμου κατηγορίας –κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Αθλητικών Χώρων και

Έξι (6) ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός πέντε (5) ημερών ήτοι από 18 Ιουνίου 2021 έως και 22 Ιουνίου 2021 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: idox@agrinio.gr


Δείτε εδώ την Ανακοίνωση : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Υποδείγματα αιτήσεων: ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Comments are closed.

Close Search Window