ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Άνω των ορίων διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, για το υποέργο Νο 7: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Δ’ ΦΑΣΗ» της Πράξης: «Κατασκευή νέου διώροφου κέντρου  αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με την υπ’  αριθ. 1827/12-5-2016   απόφαση ένταξης  και έχει λάβει κωδικό MIS 5000951 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις μέσω της ΣΑ ΕΠ0011 κωδικός ΕΠ00110023.

Ο εξοπλισμός αφορά το Τμήμα ψυχολόγου  (CPV:33190000-8)  και έχει προϋπολογισμό 6.477,00 χωρίς ΦΠΑ.

δες περισσότερα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Comments are closed.

Close Search Window