ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την ανάδειξη των κοινόχρηστων χώρων  περνά σε τροχιά υλοποίησης  με την υπογραφή προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του  ΤΕΕ- Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας.   

Η προγραμματική, η οποία υπογράφηκε  από τον Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου και τον  Πρόεδρο του ΤΕΕ- Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας Στυλιανό  Μπλέτσα,  αφορά στην εκτέλεση του έργου «Προδιαγραφές ομοιογένειας και παρεμβάσεων κοινόχρηστων χώρων αστικού ιστού Δήμου Αγρινίου».  

Ο Δήμος Αγρινίου, όπως ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου, θα προχωρήσει σε αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση όλων των κοινόχρηστων χώρων : «Με συνέπεια και προσήλωση υλοποιούμε τη δέσμευση μας για  την ανάδειξη αυτών των χώρων. Όπως είχαμε υποσχεθεί,  προχωρούμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των  χώρων αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Σε συνεργασία με το ΤΕΕ  σχεδιάζουμε αισθητική ομοιογένεια των χώρων, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορικότητα και τη θέση τους».

Σύμφωνα με τη σύμβαση θα κατατεθούν προτάσεις από ομάδες διπλωματούχων μηχανικών μέσω ομάδων εργασίας του ΤΕΕ / Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας για την  ενσωμάτωση όλων των παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον και την,  όσο το δυνατόν,  μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση εγκαταστάσεων και υλικών.

Στη διαμόρφωση των προτάσεων θα ληφθούν υπόψη οι νέες προσεγγίσεις που αφορούν στη διαμόρφωση ανοιχτών χώρων εντός αστικού ιστού  και έχουν σχέση με τη τήρηση βιοκλιματικών παραμέτρων (παράγοντες που διαμορφώνουν ένα φιλικότερο μικροκλίμα στον αστικό ιστό) συμβάλλοντας στη μείωση της θερμοκρασίας, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, την αύξηση του πράσινου συντείνοντας στην μεταφορά της φύσης στον αστικό χώρο.

Comments are closed.

Close Search Window