ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ|

Ο Δήμος Αγρινίου προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου, να υποβάλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ email idox@agrinio.gr, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου, δηλαδή μέχρι και 26-4-2021

Η άσκηση πρακτικής του υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Αγρινίου
θα ξεκινήσει στις 15-5-2021 και θα λήξει στις 14-11-2021.

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής του υποψήφιου ασκούμενου δικηγόρου στον Δήμο Αγρινίου υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο/η ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ email idox@agrinio.gr, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου, δηλαδή μέχρι και 26-4-2021

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, τηλέφωνο: 2641360420 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Comments are closed.

Close Search Window