ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΑ)”»
Εκτιμώμενης αξίας 588.709,68 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 % ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,

ΜΕΛΕΤΗ,

Τ.Ε.Υ.Δ.Τ.Ε.Υ.Δ. σε Word,

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,

ΣΧΕΔΙΑ 01,

ΣΧΕΔΙΑ 02,

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ,

ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ,

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ,

ΔΙΑΤΟΜΕΣ

 

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window