ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται, σε συνοπτικό διαγωνισμό η  «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο  των ειδών της προμήθειας προϋπολογισμού δαπάνης : 64.982,70συμπερ. ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 52.405,40€,   ΦΠΑ 24% : 12.577,30€).

δες περισσότερα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΥΔ

Comments are closed.

Close Search Window