ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου :

“ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΔΑΚ) “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ”

Εκτιμώμενης αξίας 661.290,32 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με  τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟΕΣΥ, ΓΣΥ, ΣΑΥ, ΦΑΥ, ΚΑΤΟΨΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΨΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ, ΟΨΕΙΣ,  ΟΨΕΙΣ Β, ΤΟΜΕΣΤΕΥΔΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,

 

Comments are closed.

Close Search Window