ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

O Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική επαναληπτική  δημοπρασία η εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης, περιουσίας Σχολικών Επιτροπών, δέκα (10) στρεμμάτων στη  θέση  «ΠΙΠΙΝΕΡΙ» της Κοινότητας Σπολάϊτας του Δήμου Αγρινίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Χαρ. Τρικούπη 10, 2ος όροφος) στις   7  Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή από ώρα 10:00 μέχρι 11:00 π.μ.

Κατώτατο όριο προσφοράς για ετήσιο μίσθωμα ορίστηκε το ποσό των 70,00 € ανά στρέμμα ή 700,00 ευρώ ετησίως .

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ποσού 280,00€.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της  με αρίθμ. πρωτ.:  55354/4-12-2020  διακήρυξης  της αρχικής δημοπρασίας.

Παρέχεται πλήρης ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα  τα  έγγραφα της  δημοπρασίας  από  την ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : www.agrinio.gov.gr και στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ .

Επιπλέον τα έγγραφα της δημοπρασίας διατίθενται, από το Τμήμα  Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (Παλαμά και Μαβίλη 6 – Αγρίνιο – 2ος όροφος,  αρμόδιος υπάλληλος  Σταύρου  Δήμητρα, τηλέφωνο 2641360453) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Comments are closed.

Close Search Window