ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Διακοπή κυκλοφορίας κίνησης οχημάτων.

                  Στο  πλαίσιο κατασκευής του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης από την Δευτέρα 12/10/2020  στις οδούς:

  1. Αρχιμήδη από Ε.Ο. έως οδ. Αναπαύσεως συμπεριλαμβανομένου του νέου κυκλικού κόμβου.
  2. Ηρακλείτου από αερογέφυρα έως το τέρμα της ανακατασκευής της συμπεριλαμβανομένου του νέου κυκλικού κόμβου.
  3. Παυσανία από οδ. Ηρακλείτου έως οδ. Αναπαύσεως.
  4. Αναπαύσεως από το κοιμητήριο Αγρινίου έως την οδ. Ευκλείδη.

Οι ασφαλτοστρώσεις θα γίνουν σε δύο φάσεις προκειμένου να μην υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση και να υπάρχει πρόσβαση προς το κοιμητήριο αλλά και προς όλους τους προορισμούς της περιοχής.

Στην πρώτη φάση θα κλείσει ο κυκλικός κόμβος και οι οδοί Αρχιμήδη – Ηρακλείτου. Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται από την οδ. Κλεισθένους, Παυσανία, Ηρακλείτου (από το ύψος της οδ. Παυσανία), Αναπαύσεως.

Στην δεύτερη φάση θα κλείσουν οι οδοί Παυσανία και Αναπαύσεως και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται από τις οδούς Αρχιμήδη, Ηρακλείτου και Κλεισθένους.

Για τις παραπάνω ασφαλτοστρώσεις απαιτείται να κλείσουν οι αντίστοιχες οδοί για λόγους ασφάλειας.

Θα τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Υπεύθυνος για την εφαρμογή της εργοταξιακής σήμανσης είναι ο Ανάδοχος του έργου.

 

Οι ασφαλτοστρώσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 12-10-2020.

Οι οδοί θα παραμείνουν εκ περιτροπής κλειστές έως τις  23-10-2020.

 

Comments are closed.

Close Search Window