ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ|

Ο Δήμος Αγρινίου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο σε θέματα επικοινωνίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας , αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email idox@agrinio.gr , μέσα σε προθεσμία επτά (7) μερών , η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης σε μία εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος , εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Comments are closed.

Close Search Window