ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με στόχο τη συμβολή στη δημιουργία «έξυπνων πόλεων στην περιοχή της Μεσογείου  μέσω δικτυώσεων» προχώρησαν  ο Αντιπεριφερειάρχης Λάμπρος Δημητρογιάννης με τον Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου.

Η συνεργασία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου  INTERRREG MED- ESMARTCITY  που έχει ως κύριο αντικείμενο τη βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας των μεσογειακών πόλεων δημιουργώντας έξυπνα οικοσυστήματα.

Με την υπογραφή του μνημονίου εκδηλώνεται ενδιαφέρον για:

 • Προώθηση έξυπνων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, έξυπνου και αποδοτικού φωτισμού, εξυπνότερων δικτύων αστικών μεταφορών, αναβαθμισμένων υπηρεσιών ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων ως πιθανών οδηγών της αστικής αειφόρου ανάπτυξης.
 • Διαμοιρασμό της πληροφορίας σχετικής με το έργο ESMARTCITY, που συνεισφέρει στη διάχυση της σημασίας των Έξυπνων πόλεων για τη Μεσόγειο και ευρύτερα.
 • Εξέταση των προτάσεων πολιτικών του ESMARTCITY για τη βελτίωση τοπικών δράσεων και δυνητική επιρροή προς περιφερειακά και εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου  ευχαρίστησε τον κ. Δημητρογιάννη και αναφέρθηκε στη σημαντική πρωτοβουλία : «Προάγοντας την ιδέα της Έξυπνης Πόλης  δημιουργούμε καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, πετυχαίνουμε  αποτελεσματικότερη χρήση πόρων  με  μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, εξασφαλίζουμε  θέσεις εργασίας νέων και πράσινων επιχειρήσεων.  Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τις πόλεις μας πιο ανθρώπινες και φιλικές προς το περιβάλλον».

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε επίσης η Πράσινη Βίβλος για την Αλλαγή Πολιτικών Καινοτομίας, αντίγραφο της οποίας παρέδωσε στον  Δήμαρχο Αγρινίου ο κ. Δημητρογιάννης : «Το τελευταίο διάστημα έχουμε επισπεύσει έργα και δράσεις που σχετίζονται με το Περιβάλλον όπως και την  έκδοση της  Πράσινης Βίβλου η οποία  αφορά πολιτικές καινοτομίας για την περιοχή μας  με βάση καλές πρακτικές από περιοχές της Μεσογείου ενώ περιέχει και προτάσεις πολιτικής και επενδυτικών προτεραιοτήτων για την ενίσχυση της καινοτομίας και για τη βιωσιμότητα του παραδείγματος της έξυπνης πόλης. Την παραδίδω στον κ. Παπαναστασίου και με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και  Διαχείρισης Απορριμμάτων της ΚΕΔΕ. Επιβάλλεται όλοι οι φορείς της ΤΑ να αξιοποιήσουν άμεσα τα συμπεράσματα και τις καλές πρακτικές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Ελλάδος.

Τα περιεχόμενα της Πράσινης Βίβλου είναι:

 1. 1. Η ψηφιοποίηση ως βασικός παράγοντας ενεργοποίησης των Έξυπνων Πόλεων.
  Έξυπνα κτίρια σε έξυπνες πόλεις (τεχνολογίες, πολιτικές, καλές πρακτικές) – εστίαση σε ενεργειακή εξοικονόμηση κτιρίων- ζωντανά εργαστήρια.
  3. Έξυπνος Δημόσιος φωτισμός (τεχνολογίες, πολιτικές, καλές πρακτικές).
  4. Ο ρόλος των δεδομένων (ανοιχτά δεδομένα).
  5. Πλάνο Δράσης για την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών σε Δημόσια Προγράμματα Χρηματοδότησης.
  6. Περιεχόμενο και προδιαγραφές για Πράσινες Συμβάσεις, κυρίως στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης κτιρίων και του δημόσιου φωτισμού.
  7. Πλάνο δράσης και προτάσεις για τη συντήρηση και αναβάθμιση του ήδη εγκατεστημένου εξοπλισμού σε πόλεις.
  8. Ο ρόλος του οικοσυστήματος καινοτομίας-Εμπλοκή ιδιωτικών φορέων και ειδικά νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων- συνεργασία με την αγορά.

Comments are closed.

Close Search Window