ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ  ι  α  κ  η  ρ  ύ σ  σ  ε  ι  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  ΡΗΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ»

Εκτιμώμενης αξίας 967.741,93 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 % ),

 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ,   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ,

ΜΕΛΕΤΗ  ,

Τ.Ε.Υ.Δ.  ,

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Comments are closed.

Close Search Window