ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Ο Δήμος Αγρινίου με μελέτη προϋπολογισμού 74.251,11 €  δημοπρατεί  την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Αγρίνιο η οποία  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016».

Πρόκειται για το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Αγρινίου που προβλέπει  την υλοποίηση  ολοκληρωμένων  αστικών παρεμβάσεων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και κάνει ελκυστικούς τους εναλλακτικούς  τρόπους μετακίνησης. Με ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μεταφορών διασφαλίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ).

Όλες οι  δράσεις είναι εστιασμένες στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου περιβάλλοντος και δίνουν την δυνατότητα στις σύγχρονες κοινωνίες να συμπεριληφθούν στο δίκτυο των Έξυπνων και Βιώσιμων πόλεων,  ενεργειακά αποδοτικών και τεχνολογικά αναπτυγμένων.

«Οι πόλεις πρέπει οραματικά να αποκτήσουν μια στρατηγική ουσιαστικής στροφής προς πιο ελκυστικούς και βιώσιμους τρόπους μετακίνησης. Με μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων και της κατανάλωσης ενέργειας. Με ποιοτική αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ζωής των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών.

Έχουμε ανάγκη να σχεδιάσουμε οραματικά  το μέλλον του τόπου μας. Να κερδίσουμε το στοίχημα της επόμενης ημέρας. Το Αγρίνιο, ως ένας σύγχρονος Δήμος, διεκδικεί μια θέση ανάμεσα στις Έξυπνες και Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις επανασχεδιάζοντας την πολιτική των μεταφορών του,  λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις»,  ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Ο Δήμος Αγρινίου ήδη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεταφορών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) έχει σχεδιάσει τις απαιτούμενες δράσεις του στρατηγικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ELTIS).

Comments are closed.

Close Search Window