ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Το πρώτο βήμα για την απλούστευση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των δημοτών έκανε ο Δήμος Αγρινίου  με την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών  που υλοποιείται ύστερα από συμφωνία που υπέγραψε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου  με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

Το Αγρίνιο  αποτελεί έναν από τους  12 Δήμους της χώρας οι οποίοι μετέχουν στο πρόγραμμα προκειμένου να συγκεντρωθούν  χρήσιμα συμπεράσματα για την διευκόλυνση της  καθημερινής λειτουργίας των δήμων.

Στόχος είναι η προώθηση της ψηφιακής αυτοδιοίκησης και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Αυτό επιτυγχάνεται με τον στρατηγικό σχεδιασμό  ενός νέου επιχειρησιακού συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ  όπως ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου: «Είναι σημαντικό το γεγονός ότι  το Αγρίνιο εφαρμόζει ένα πρότυπο σύστημα οργάνωσης. Ξεκινήσαμε με την επιμόρφωση των υπαλλήλων και προχωράμε σε εκπόνηση σχεδίου μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο σύστημα λειτουργίας. Ήδη,  στελέχη και συνεργάτες της ΕΕΤΑΑ επισκέφθηκαν τις υπηρεσίες του  Δήμου Αγρινίου προκειμένου να επιβλέψουν την εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας  με χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων».

Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων τον  προσδιορισμό των απαραίτητων θεσμικών αλλαγών και τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου, οι οποίες θα διασφαλίσουν την εφαρμογή του επιχειρησιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού,  αλλά και τον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και των δημοτικών και περιφερειακών αρχών των ΟΤΑ για την εφαρμογή του νέου συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας.

Comments are closed.

Close Search Window