ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αγρινίου

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αγρινίου, το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγρινίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγρινίου μπορούν να δημιουργηθούν αρχικά τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Πληροφορική – Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο 50
2 Αγγλικής Γλώσσας – Βασικά Αγγλικά Α1 50
3 Πληροφορική – Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25
4 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
5 Εθελοντισμός: Πυρκαγιές  Πλημμύρες 25
6 Σύνδεση σχολείου – οικογένειας 50
7 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

    Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Για αιτήσεις – δηλώσεις συμμετοχής, απευθυνθείτε:

  • Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγρινίου

Τηλ: 2641046990 – Ταχυδρομική Δ/νση: Δημητρίου Γληνού 1 (πλησίον υπηρεσιών του Δήμου και

Περιφερειακής Ενότητας στο παλαιό ΚΤΕΛ Αγρινίου) – Email: kentrokoinothtas@agrinio.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε:

  • Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αγρινίου

Τηλ: 2641360684 – Ταχυδρομική Δ/νση: Λ. Μαβίλη (πρώην σταθμός τρένου) – E-mail: paideia@agrinio.gr

 

   

              Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας,  για τη συγκρότηση των τμημάτων, με βάσει την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής του εκπαιδευομένου.  Όταν συμπληρωθούν τα παραπάνω τμήματα,  οι εκπαιδευόμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά,  από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αγρινίου, για την έναρξή τους.  

Comments are closed.

Close Search Window