ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απορρίφθηκε η ένσταση που κατέθεσαν τρεις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κατά της απόφασης για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου.
Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απέρριψε το αίτημα των παρατάξεων Αγρίνιο Μπορείς, Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία και Ο Τόπος μας Αξίζει εκτιμώντας ότι κατά τη  συζήτηση και τη ψήφιση τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ακόμη σημείωσε  ότι οι εναλλακτικές προτάσεις δενσυνοδεύονταν από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε σχετικά :«Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποτελεί πανηγυρική δικαίωση της Δημοτικής Αρχής. Σεβόμενοι απόλυτα την διαδικασία και έχοντας εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες καταθέσαμε  το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου συγκεντρώνοντας την πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντί αυτού οι κ. Σταρακά, Καμμένος και Καζαντζής κατέθεσαν , μόλις ελάχιστες ώρες πριν τη συζήτηση,  την πρότασή τους χωρίς την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Όπως σημειώνεται άλλωστε στο σκεπτικό της απόφασης η «μη  τήρηση του επιβαλλόμενου τύπου αφορά αποκλειστικά και μόνο τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης».

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται απόπειρες διαστρέβλωσης των πραγματικών στοιχείων και δεδομένων  με προφανή στόχο τηδημιουργία εντυπώσεων.

Οι επικεφαλής των παρατάξεων με  πρόχειρες κινήσεις και παρατυπίες είχαν ως μοναδικό στόχο να δημιουργήσουν  κλίμα αποσυντονισμού της συζήτησης  και όχι να εισφέρουν σε έναν  δημιουργικό και γόνιμο διάλογο. Άλλωστε,  όπως δήλωσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,  όλες οι προτάσεις θα μπορούσαν να ενταχθούν σε τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.  Δικός μας στόχος  παραμένει η ένωση και η σύνθεση δυνάμεων προς όφελος των πολιτών.

Η Δημοτική Αρχή με τη συνεπή στάση της αποδεικνύει  σε κάθε ευκαιρία την σοβαρότητα και την ευθύνη με  την οποία αντιμετωπίζει τα ζητήματα της πόλης. Όλοι θα πρέπει να σεβόμαστε το ρόλο μας  έναντι των συνδημοτών μας».

Comments are closed.

Close Search Window