ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την επέκταση και αναβάθμιση συστήματος GIS –ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου, προϋπολογισμού 30.000,00Ευρώ με ΦΠΑ 24%, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»  με  κωδικό MIS 5037851.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1

Comments are closed.

Close Search Window