ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Ο Δήμος Αγρινίου ανοίγει τη δημόσια διαβούλευση για την υποβολή προτάσεων επί του νέου κανονισμού  λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας του Δήμου Αγρινίου.

Ο Κανονισμός λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρίνιου  www.cityofagrinio.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως τις 20-01-2020 είτε συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής προτάσεων και αποστέλλοντας το στην ηλεκτρονική διεύθυνση dty@agrinio.gr,  είτε αποστέλλοντας τις προτάσεις τους στην ταχυδρομική διεύθυνση :

Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας

Γ. Καραπαππά 7

301 31 ΑΓΡΙΝΙΟ

Συνημμένα :

  1. Κανονισμός λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας του Δήμου Αγρινίου
  2. Έντυπο Υποβολής Προτάσεων

Comments are closed.

Close Search Window