ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει, ύστερα από την 273/2019 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής (ΨΩ46Ω65-ΒΙΗ),  ανοικτό, άνω των ορίων διαγωνισμό για την προμήθεια  μηχανολογικού εξοπλισμού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 403.000,00 Ευρώ  με  ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

Comments are closed.

Close Search Window