ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΝ, Τ.Κ. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ, Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Ο διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου αφορά στην κατασκευή συγκεκριμένων αγροτικών οδών στις παραπάνω ΤΚ σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

7 ΕΣΥ

8 ΓΣΥ_

9 ΣΑΥ

10 ΦΑΥ

11 ΤΕΥΔ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

12 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΚ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

13 ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΤΚ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

14 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΚ ΑΓ ΒΛΑΣΙΟΥ

15 ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΤΚ ΑΓ ΒΛΑΣΙΟΥ

16 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΚ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ

17 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΚ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ

18 ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΤΚ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ

19 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___291019-1

20 ΤΕΥΔ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Comments are closed.

Close Search Window