ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Την αποδοχή χρηματοδότησης για τη δημιουργία Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου προϋπολογισμού  291.400 € ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου.

Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης εντάσσεται στην «Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου Αγρινίου» και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και υπηρεσιών διαχέοντας τα οφέλη της ψηφιακής οικονομίας στην κοινωνία.

Το έργο προβλέπει μεταξύ άλλων δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δηλαδή μιας πλατφόρμας  παροχής ανοικτών δεδομένων ποιότητας του αέρα με χρήση σύγχρονων αισθητήρων. Τα δεδομένα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις όποιες μελλοντικές δράσεις με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται επίπεδα ρύπανσης, που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον γενικό πληθυσμό ή ευαίσθητες ομάδες.

Περιλαμβάνει ακόμη Σύστημα Παρακολούθησης του περιβάλλοντος με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων σχεδόν πραγματικού χρόνου σε συνδυασμό και με τεχνικές μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης και Σύστημα  Παρακολούθησης Υδάτινων Πόρων  με την λειτουργία τηλεμετρικού συστήματος ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου.

Προβλέπεται η χρήση Πλατφόρμας επικοινωνίας και συμμετοχικού χωρικού σχεδιασμού  με την οποία οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούν να αξιοποιούν  στοιχεία που αφορούν το σχεδιασμό των έργων της πόλης ζητώντας από τους πολίτες να συμμετέχουν και να διαμορφώσουν συλλογικά τα χαρακτηριστικά των έργων και των παρεμβάσεων.

Δράσεις όπως το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο ενδυναμώνουν το όραμα της  Δημοτικής Αρχής για έναν ένα δήμο έξυπνο, βιώσιμο και πράσινο όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου: «Με αυτό το σχέδιο, ο Δήμος Αγρινίου, εργάζεται ώστε να συσπειρώσει τις κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής σε κοινούς αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς στόχους, αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα. Εργαστήκαμε μεθοδικά  και εκμεταλλευτήκαμε   ευκαιρίες  που προτάσσουν  την εναρμόνιση της αστικής ζωής με το φυσικό περιβάλλον. Επενδύουμε σε έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα  ζωής και  το περιβάλλον».

Comments are closed.

Close Search Window