ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|

Ο Δήμαρχος Αγρινίου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Αγρινίου να εγγραφεί στον ειδικό  κατάλογο για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3852/2010, στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Από τον ειδικό κατάλογο με κλήρωση θα προκύψουν τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

 Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων (Κτίριο πρώην Τράπεζας Ελλάδας , οδός Αναστασιάδη 1, Αγρινίο) ή  ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του δήμου, στον σύνδεσμο https://agrinio.gov.gr/agrinionews/diavouleysi_form.php.

Comments are closed.

Close Search Window